Ścieżka przyrodnicza w okolicach Kościerzyc - Dolina Odry -październik 2004


Na kolejną wycieczkę rowerową wybraliśmy się do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nasza trasa wiodła ścieżką przyrodniczą między Brzegiem a Kościerzycami. Nie była ona długa, ale uciążliwa. Nie jechaliśmy drogami asfaltowymi tylko polnymi, które na paru odcinkach były prawie nieprzejezdne. Na trasie odszukiwaliśmy 5 przystanków z tablicami opisującymi ciekawostki przyrodnicze parku krajobrazowego. Pierwsza z odszukanych tablic (nr 3 - Rozlewisko) opisywała świat roślin i zwierząt w rozlewiskach rzecznych m. in. Znajduje tu się stanowisko chronionego grążela żółtego. Przy drugim stanowisku "Życie pod wodą" można obserwować bezkręgowce wodne ślimaki, pluskwiaki, nartniki. Kolejnym punktem była tablica nr 1, gdzie opisana została dolina rzeczna - etapy i czas jej powstawania, przekształcenia i zmiany koryta rzecznego.
Na parę chwil zmieniliśmy środowisko, krajobraz, drogi - wjechaliśmy do Kościerzyc. Podobnie jak w większości wsi najcenniejszym zabytkiem jest tu kościół, w tym wypadku dosyć stary z XIV/XV wieku. Wyjeżdżając z wioski na pół godziny zjechaliśmy z wytyczonej ścieżki przyrodniczej by zobaczyć jedno w dłuższych jeziorek zwane potocznie Kamiennym Stawem. W tym miejscu płynęła kiedyś Odra ale po zmianie trasy z jej dawnego koryta utworzyło się jezioro. Następnie docierając nad samą rzekę znaleźliśmy stanowisko numer 5 - "Las liściasty". Z tablic mogliśmy odczytać jakie rodzaje lasów liściastych łęgi, grądy rosły kiedyś nad rzekami i co z nich pozostało. Ostatni poszukiwane stanowisko nosiło nazwę "Przekształcenie doliny". Nie udało się go jednak znaleźć a piszemy o nim w czasie przeszłym bo podobno zostało ono zniszczone przez wandali - informacja od przechodzących turystów i wędkarzy.
Po niezbyt długiej choć męczącej drodze wróciliśmy do Brzegu. Ale to nie był jeszcze koniec - bo po tej błotnistej trasie trzeba było doprowadzić do porządku rowery nie mówiąc o ubraniach.


Mapa ścieżka przyrodnicza w okolicach Kościerzyc

Wieża myśliwych przy stanowisku nr 2
Las łęgowy - stanowisko nr 5
 
Stanowisko nr 3 Na drodze wzdłuż rowu - kanału
Stanowisko nr 2 Stanowisko nr 1 - ogólny opis doliny
Kamienny Staw jedno z najdłuższych starorzeczy Odry Wyścik żółwi w powrotnej drodze

POWRÓT