Doliną Odry

Jedna z ciekawszych tras rowerowych dla początkujących rowerzystów wiedzie obszarami nad Odrą na północny - wschód od miasta. Zaletą tej trasy jest między innymi to, że jeździmy tu drogami polnymi - nie trzeba się więc bać kolizji z samochodami. Początkowo droga wiedzie wałem nad samą rzeką. Obok możemy zobaczyć kilka jeziorek. Są to tak zwane starorzecza czyli pozostałości po dawnych korytach Odry. Mamy też jeziorka których pochodzenie związane jest z działalnością człowieka - pozostałości po dawnych wyrobiskach piasku i gliny. Najbardziej znane z nich potocznie nazywamy Lolką (zdjęcie z prawej). Następnie oddalamy się od rzeki wieżdżamy na wielką polanę. Obecnie odsiane jest ona zbożem. Na betonowej drodze można zrobić różne konkursy sprawnościowe np. wyścig żółwi - czyli kto wolniej (zdjęcie z prawej). Po przejechaniu polany próbowaliśmy znaleźć Kamienny Staw. To jedno z większych i bardziej znanych starorzeczy. Roboty melioracyjne spowodowały, że nie mogliśmy się tam dostać. Znowu wróciliśmy nad rzekę. Na piaszczystych terenach nadrzecznych można zrobic ognisko. Trasą tu opisaną można jechać dalej aż do Babiego Lochu, ale jak na pierwszą wycieczkę mogliśmy już zawrócić. Lącznie przejechaliśmy około 17 kilometrów.


Na kamiennej ostrodze na Odrą.

powrót na stronę koła