MINI INSTRUKCJA 2: Tworzenie stron internetowych w programie FrontPage Express

> Aby strona utworzona za pomocą FrontPage Express była poprawna, trzeba spełnić kilka warunków:
1. Trzeba utworzyć osobny folder w którym zapisujemy wszystkie pliki strony HTML, pliki graficzne: JPG, GIF itp.
2. Nazwy wszystkich plików powinny być zapisane małymi literami alfabetu łacińskiego (bez polskich liter, spacji, znaków interpunkcyjnych) i cyframi np. index.htm, strona1.htm itd.
3. Trzeba ustawić kodowanie strony zgodne z jęz. polskim: menu 'Plik'->'Ustawienia strony' - zakładka 'Ogólne'. Wybrać kodowanie strony 'Europa Srodkowa' ISO-8859-2

> Zapisywanie pliku
Otwórz edytor i od razu zapisz pustą stronę w swoim katalogu. Wykonaj następującą sekwencję działań:
Menu: 'Plik' -> 'Zapisz jako'

> Wstawianie grafiki
Jeśli chcesz wstawić grafikę do swojej strony, przygotuj wcześniej pliki graficzne i skopiuj je do przeznaczonego na to katalogu, np. 'grafika', 'images' lub 'media'.
Wybierz w menu 'Wstaw' -> 'Obraz'. W okienku dialogowym 'Obraz' kliknij na przycisku 'Przeglądaj' i przejdź do katalogu z grafikami, wybierz obrazek i kliknij na 'Otwórz'.


Czytaj więcej - pełniejsza instrukcja (z internetu)

Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego