Twoja Szkoła - Geografia - klasa 3

 

1. Położenie i granice Polski  
2. Podział administracyjny Polski  
3. Klasyfikacja państw świata
  1.Podział polityczny Świata
a) pojęcie państwa
-niepodległość (ogłoszona)
-uznanie międzynarodowego
-sprawowanie realnej władzy
b) państwa niepodległe
c) terytoria zależne
d) enklawa i eksklawa (Eksklawa – część terytorium państwa lub innej jednostki administracyjnej, położona w oddzieleniu od głównego jego obszaru, lecz na tym samym obszarze lądowym (przeważnie kontynent). Może być otoczona terytorium innego państwa lub jednostki administracyjnej, stanowi wtedy jednocześnie enklawę).
2. Linia graniczna - granice naturalne i sztuczne)
3. Stolice – jedna lub dwie.
4. Podział mórz i oceanów
-wody wewnętrzne
-wody terytorialne
-wyłączna strefa ekonomiczna
-znaczenie wysp
5. Antarktyda – obszar międzynarodowy.
 
4. Zmiany na mapie politycznej świata
  1. Do 1989 (zmiany w wyniku I i II wojna światowa, dekolonizacja)
2. Zmiany na mapie politycznej po 1989 roku. Procesy integracji i dezintegracji państw w Europie po 1989 roku.
- zjednoczenie Niemiec
- rozpad Czechosłowacji 1993 r.
- rozpad ZSRR
- rozpad Jugosławii (ostatnie państwo Europy - Kosowo)
-najmłodsze państwo Sudan Płd
3. Ustroje polityczne na Świecie - sposób kierowania społeczeństwem przez państwo
a) forma rządów (monarchia, republika)
b) styl rządzenia (demokratyczny, autorytarny)
c) system rządów (parlamentarny, prezydencki, mieszany)
d) struktura terytorialno-organizacyjna (unitarny, federalny)
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-na-mapie-politycznej-swiata/Dlyx0NYxY
5.    Mierniki poziomu rozwoju krajów  
6. Liczba ludności świata i jej zmiany
  1.Zmiany liczby ludności Świata
-rewolucja agrarna
-rewolucja przemysłowa
-eksplozja demograficzna
2.Zmiany zaludnienia kontynentów (najludniejsze kraje Świata).
3.Zróżnicowanie przyrostu naturalnego
- przyrost naturalnych
-współczynnik przyrostu naturalnego
https://epodreczniki.pl/a/procesy-demograficzne-na-swiecie/DTuUkK9ar
7. Rozmieszczenie ludności na świecie
  1. Cechy rozmieszczenia ludności na świecie.
2. Ekumena, anekumena, subekumena.
3.Czynniki rozmieszczenia ludności.
4. Bariery osadnicze
-termiczna
-wodna
-świetlna
-wysokościowa
-ekologiczna
5. Zróżnicowanie gęstości zaludnienia
-obszary największej koncentracji ludności
-obszary najmniejszej koncentracji ludności
6. Skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności
-antropopresja
https://epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-ludnosci-na-swiecie/D79K1uoee
8. Ludności Polski, rozmieszczenie https://epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-ludnosci-polski/D1GoKYG9R
9. Teoria rozwoju demograficznego
  1. Model przejścia demograficznego
-analiza poszczególnych faz – przyrost naturalny, współczynnik urodzeń, współczynnik zgonów, dzietność, średnia długość życia, piramida wieku, typy demograficzne społeczeństw.
-eksplozja demograficzna (przyczyny, skutki)
-implozja demograficzna (przyczyny, skutki starzenia się społeczeństwa).
2. Model przejścia epidemiologicznego.
https://epodreczniki.pl/a/procesy-demograficzne-na-swiecie/DTuUkK9ar
10. Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw  
11. Przyczyny i konsekwencje migracji ludności https://epodreczniki.pl/a/migracje-na-swiecie/D4X1erTxJ
12. Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności  
13. Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności  
14. Zróżnicowanie ludności Polski  
15. Struktura zawodowa ludności świata