MINI INSTRUKCJA 1: Główne polecenia czyli procedury pierwotne w LOGO

np – NAPRZÓD ile_kroków – żółw przesuwa się o podaną liczbę kroków naprzód
pw – PRAWO kąt – żółw obraca się o podany kąt w prawo (trzeba napisać o jaki kąt np. pw 90)
lw – LEWO kąt - żółw obraca się o podany kąt w lewo
ukp – ustal kolor pisania (zmiana koloru)
ugp – zmień grubość pisania (zmiana grubości linii)
cs – CZYŚĆ – ściera ekran graficzny, tj. pokrywa go aktualnym kolorem tła, a żółw powraca do stanu początkowego
wróć – żółw wraca do domu (na swą macierzystą pozycję) nie zmienia kierunku, ani trybu pisaka, nie czyści ekranu
ws – WSTECZ ile_kroków – żółw przesuwa się o podaną liczbę kroków do tyłu
pod – PODNIEŚ – podniesienie pisaka – żółw przestaje rysować
opu – OPUŚĆ – opuszczenie pisaka – żółw rysuje
okrąg - rysuje okrąg o danej średnicy
zamaluj - jeśli żółw stoi w środku (np. okręgu) zamaluje środek figury
koło - rysuje koło o danej średnicy
powtórz n [lista_poleceń] - powoduje n-krotne powtórzenie listy poleceń.

zobacz też słownik poleceń Logomocji (strona OEiiZK)