Microsoft PowerPoint 2007 - podstawy na początek

Wstawianie nowego slajdy i wybór jego formy

Wybór odpowiedniego tła (najlepiej zrobić zaraz na początku)

Wybór odpowiedniego przejścia slajdów
Wklejanie tekstów z Internetu bez hiperłączy