Naciśnij na zdjęcie aby wrócić do poprzedniej strony.

Kościerzyce 
Wieś w gminie Lubsza licząca około1000 mieszkańców. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1294. W średniowieczu znana pod nazwą villa Costeritz. W czasach panowania niemieckiego posiadała nazwę Groß Neudorf. Najciekawszym zabytkiem jest gotycki kościół pw. Wniebowstąpienia NMP,  wzmiankowany w 1302r. Przekształcony w wieku XVI.