Konkurs wiedzy o mieście Brzeg - ETAP SZKOLNY 2008


1. Przy jakiej ulicy znajduje się barokowa kamienica Kreyera z 1715 roku?

A) Jabłkowej

B) Robotniczej

C) Chrobrego

D) na Rynku


2. W jakim parku znajduje się obiekt przedstawiony na poniższej fotografii?

A) Park Centralny

B) Park Nad Fosą

C) Park Nadodrzański

D) Park Wolności

08_bo.jpg (51102 bytes)

3. Które z gmin graniczą bezpośrednio z naszym miastem?

A) tylko Lubsza

B) Lubsza, Skarbimierz

C) Lubsza, Skarbimierz i Olszanka

D) Lubsza, Skarbimierz, Grodków i Olszanka


4. Budynek Poczty Głownej na ulicy Piastowskiej wybudowano w roku?

A) 1613

B) 1886

C) 1935

D) 1955


5. Poniższe zdjęcie przedstawia miejscowość:

A)Lewin Brzeski

B) Skarbimierz Osiedle

C) Pawłów

D) Lubsza

08_s.jpg (45811 bytes)

6. Brzeska drużyna piłki ręcznej mężczyzn nosi nazwę:

A) Stal Brzeg

B) Orlik Brzeg

C) Kama Brzeg

D) Cukierki Odra Brzeg


7. W jakim budynku znajduje się Sala Rajców:

A) w Urzędzie Miasta

B) w Zamku

C) w Ratuszu

D) w BCK


8. Najważniejsze zabytki miasta możemy zobaczyć idąc czerwonym szlakiem turystycznym (tzw. Szlak Książęcy). Wychodząc z miasta możemy tym szlakiem dotrzeć do:

A) Pisarzowic

B) Brzeziny

C) Pawłowa

D) ten szlak nie wychodzi poza granice miasta


9. W jakim parku wykonano poniższe zdjęcie:

A) Parku Centralnym

B) Parku Nad Fosą

C) Parku Nadodrzańskim

D) Parku Wolności

08park.jpg (82398 bytes)

10. Czyje wojska w 1807 roku zdobyły Brzeg?

A) Rosji

B) Prus

C) Francji

D) Austrii


11. Jaki zakład przemysłowy Brzegu przedstawia to zdjęcie:

A) BESEL

B) CUKIERKI (ODRA)

C) Olejarnia

D) Polskie Młyny SA
     PZZ Brzeg

08_m.jpg (28693 bytes)

12. Jedyna szkoła wyższa naszego miasta nosi nazwę:

A) Wyższa Szkoła Pedagogiczna

B) Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna

C) Akademia Umiejętności

D) Wyższa Szkoła Techniczna


13. Ile popiersi Piastów znajduje się nad bramą Zamku Piastów?

A) 24

B) 12

C) 6

D) 40


14. W którym roku miała miejsce bitwa pod Małujowicami?

A) 1248

B) 1311

C) 1675

D) 1741


15. Poniższe zdjęcie przedstawia ulicę:

A) Wolności

B) Słowiańską

C) Robotniczą

D) Oławską

06k5.jpg (82823 bytes)

16. Wyspa na Odrze przedstawiona na zdjęciu nosi nazwę:

A) Kępa Młyńska

B) Srebrna

C) Wierzbowa

D) Jeżynowa

06k6.jpg (99486 bytes)

17. W Stobrawskim Parku Krajobrazowym znajdują się rezerwaty:

A) Przylesie, Dębina

B) Leśna Woda, Lubsza, Śmiechowice, Rogalice

C) Kościerzyce, Błota, Dobrzyń

D) Kościerzyce, Lubsza, Babi Loch, Żłobizna


18. Pierwszą historyczna wiadomość o Brzegu znajdujemy w dokumencie Henryka Brodatego z 1235 roku. Na terenie dzisiejszego miasta znajdowały się wtedy trzy jednostki osadnicze. Były to:

A) Pawłów, Michałowice, Rataje.

B) Wysoki Brzeg, Michałów, Nadodrze.

C) Wysoki Brzeg, Małkowice, Rataje.

D) Brzeg, Pisarzowice, Skarbimierz


19. Najważniejszą funkcją we władzach powiatu jest:

A) Starosta

B) Burmistrz

C) Prezydent

D) Wójt


20. Poniższe przedwojenne przedstawia budynek obecnego:

A) Sądu Rejonowego

B) 1 Liceum Ogólnokształcącego

C) 2 Liceum Ogólnokształcącego

D) Koszar Wojska Polskiego.

08budynek.jpg (26443 bytes)

21. Poniższe zdjęcie przedstawia jednego z najbardziej znanych brzeskich burmistrzów. Rządził on na przełomie XIX i XX wieku i uważany jest za założyciela Parku Wolności. Chodzi o:

A) J. Peppela

B) K. Masura

C) T. Lange

D) Fryderyk II

f3.jpg (9936 bytes)

22. W jakim stylu architektonicznym zbudowany jest Kościół  św. Krzyża?

A) klasycystyczny

B) gotycki

C) barokowy

D) romański


23. Przedstawiony poniżej budynek to kościół:

A) św. Mikołaja

B) św. Łukasza

C) św. Piotra i Pawła

D) św. Jana

foto9.jpg (73628 bytes)

24. Na zdjęciu widać drzewo będące pomnikiem przyrody. Jest to:

A) lipa

B) dąb

C) platan

D) buk

 

08_drzewo.jpg (100367 bytes)

25. Miejska oczyszczalnia ścieków w Brzegu zlokalizowana jest:

A) koło miejscowości Gać na granicy Powiatów Brzeg i Oława

B) na wyspie pomiędzy rzeką Odrą a jej kanałem

C) na wyspach Jeżynowej i Kępie Młyńskiej

D) przy ulicy Oławskiej


26. Jaką budowlę na schematycznym panie miasta zamalowano kolorem czerwonym:

A) Kościół św. Krzyża

B) Gimnazjum Piastowskie

C) Kościół św. Mikołaja

D) Budynek Sądu

08k1m.JPG (80749 bytes)

27. Miastami partnerskimi Brzegu są:

A) Goslar i Beroun

B) Obersbach i Czeska Trebowla

C) Budziszyn i Opawa

D) Jesenik i Cottbus


28. Jaki budynek przedstawia poniższy szkic?

A) Kościół św. Mikołaja

B) Młyn

C) Kościół św. Jana

D) Kościół św. Piotra i Pawła

06k9.jpg (10199 bytes)

29. Jaki zakład przemysłowy produkuje poniższe wyroby:

08_zaklad.jpg (22414 bytes)
A ) AGROMET

B) BESEL

C) GARBARNIA

D) MEPROZET


30. W XV wieku w Brzegu rządziła dynastia:

A) Jagielonów

B) Habsburgów

C) Piastów

D) Radziwiłów


DZIĘKUJĘ ZA ROZWIAZANIE ZADAŃ

Wykonanie strony, dobór pytań i zdjęcia Paweł Kulczycki marzec 2008.