Brzeg - KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Tabela ściągnięta z oficjalnej strony miasta Brzeg wyłącznie jako materiał przygotowujacy uczniów do konkursu wiedzy o Brzegu
więcej patrz  www.brzeg.pl

                     
4200 - 1700 lat p.n.e. (neolit)
 

najstarsze znane ślady bytności ludzi na terenie obecnego Brzegu

ok. 990 n.e.


przyłączenie Śląska przez Mieszka I do podległych mu ziem polskich
 

X - XII w.


osada Brzeg zapleczem gospodarczym dla grodu Ryczyn 
 

1138 r.


Ziemia Brzeska weszła w skład księstwa wrocławskiego 
 

ok. 1215 r.


rozpoczęcie budowy szpitala Świętego Ducha
 

21 XII 1234 r.


pierwsza wzmianka o osadzie "Wissoke brzegh" i o istniejącym w niej dworze książąt wrocławskich 
 

IV 1241 r.


przejazd w sąsiedztwie Brzegu oddziałów mongolskich, zmierzających ku Legnicy 
 

1248 r.


nadanie średzkiego prawa miejskiego przez księcia wrocławskiego Henryka III 
 

1250 r.


potwierdzenie przywileju lokacyjnego przez księcia Henryka III 
 

ok. 1300 r.


rozpoczęcie budowy kościoła Najświętszej Marii Panny i wieży ratusza 
 

wiosna 1309  r.


wielki pożar strawił m. in. komory kupieckie w rynku 
 


1311 - 1675 r.
 


Brzeg miastem rezydencyjnym Piastów legnicko-brzeskich 
 


ok. 1320 r.


początek budowy ratusza 
 

20 VI 1322 r.


wykupienie przez mieszczan dziedzicznego dotychczas wójtostwa
 

19 VIII 1327 r.


zrównanie w prawach Brzegu z Wrocławiem, zastępując jednocześnie dotychczasowe prawo średzkie prawem magdeburskim
 

1329 r.


złożenie hołdu lennego królowi czeskiemu Janowi Luksemburczykowi przez księcia brzesko-legnickiego Bolesława III Rozrzutnego / przejście Brzegu pod panowanie czeskie / oraz nadanie miastu przywileju wyszynku wina 
 

1350 r.


początki istnienia ratusza i kościoła p.w. Św. Jadwigi 
 

1356 r.


wykupienie przez mieszczan od księcia zarządu miasta 
 


1427 - 32 r.


husyci grabią i palą Brzeg 
 

5 VI 1443 r.


silne trzęsienie ziemi, które nawiedziło południową Polskę, spowodowało w Brzegu zniszczenia w zabudowie (m. in. zawaliło się sklepienie kościoła farnego) 
 

1473 r.


wielka susza przyczyną głodu i niedoborów wody 
 

1523 r.


przejście na protestantyzm księcia Fryderyka II i jego poddanych 
 

1526 r.


początek władzy Habsburgów nad Brzegiem 
 


1547 - 1560 r.
 


przebudowa gotyckiego zamku w renesansową rezydencję 
 

6 IX 1569 r.


wielki pożar strawił 69 domów przy 9 ulicach 
 

1570 r.


początek przebudowy gotyckiego ratusza na styl renesansowy 
 


5 IX 1619 r.


w wielkim pożarze spłonęło 419 budynków 
 


1642 r.


oblężenie Brzegu przez Szwedów 
 

21 XI 1675 r.


śmierć Georga (Jerzego) Wilhelma - ostatniego Piasta linii męskiej 
 

1689 r.


powstanie pierwszej w Brzegu manufaktury sukienniczej 
 

1699 r.


wielki pożar zniszczył w mieście ok. 300 budynków 
 

1734 - 1745 r. 


budowa kościoła p.w. Św. Krzyża 
 

1736 r.


sukiennicy brzescy otrzymali zgodę cesarza Karola VI Habsburga na założenie sklepu sukienniczego w Wiedniu 
 

4 V 1741 r.


zdobycie miasta przez Prusy, po zwycięstwie nad Austriakami w bitwie pod Małujowicami (10 IV 1741 r.)
 

1748 r.


wybudowanie w Brzegu pierwszej na całej Odrze śluzy 
 

1756 - 1807  r. 


Brzeg stolicą pruskiej rejencji górnośląskiej 
 

XII 1757 r.


stacjonowanie wojsk austriackich księcia Karola Lotaryńskiego w sąsiedztwie miasta 
 

2 VIII 1761 r.


atak artylerii rosyjskiej na miasto 
 

2 poł. XVIII w.


założenie filii Banku Królewskiego 
 

styczeń
1783 r.


zalanie przez powódź brzeskich przedmieść 
 

19 VIII 1801 r.


pożar strawił jedno ze skrzydeł zamku, dach kościoła jezuickiego i dachy kilkunastu budynków w jego sąsiedztwie 
 

16 I 1807 r.


zdobycie miasta przez sprzymierzone z Napoleonem wojska bawarskie 
 

19 II 1807 r.


początek burzenia (z rozkazu Napoleona) średniowiecznych murów obronnych
 


7 III 1809 r.


ponowne zajęcie Brzegu przez oddziały pruskie 
 

1810 r.


ukazanie się pierwszych numerów "Brieger Burgerfreund" i "Brieger Wochenblatt" 
 

1819 r.


założenie jednej z pierwszych na Śląsku publicznych kas oszczędności 
 

1842 r.


uzyskanie połączenia kolejowego z Wrocławiem 
 


lato 1902 r. i 1903 r.


wielkie powodzie zalały nadodrzańską część miasta 
 

1909 r.


otwarcie kanału żeglugowego w północnej części miasta 
 

1914 - 1922 r.


Brzeg miastem garnizonowym 
 

1916 r.


początek budowy lotniska pod wsią Skarbimierz 
 

wrzesień
1939 r.


z podbrzeskiego lotniska startowały hitlerowskie samoloty do agresji 
 

6 II 1945 r.


zdobycie miasta przez oddziały sowieckie 
 

30 IV 1945 r.


utworzono w Brzegu Urząd Pełnomocnika Rządu Rzeczpospolitej Polskiej 
 

9 V 1945 r.


przekazanie administracji polskiej przez komendanturę sowiecką władzy cywilnej nad miastem 
 

28 VI 1950 r.


przyłączenie Brzegu do nowopowstałego woj. opolskiego 
 

maj 1966 r.


"wypadki brzeskie" - brutalne usunięcie księży z domu parafialnego przy kościele p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz prześladowania mieszkańców miasta przez Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa
 

1966 - 1990  r.


kompleksowa odbudowa zamku 
 

1 VI 1975 r.


likwidacja powiatu brzeskiego 
 

13 XII 1981 r.


aresztowania działaczy brzeskiej Solidarności w związku z wprowadzeniem przez reżim Jaruzelskiego stanu wojennego w Polsce 
 

czerwiec
1983 r.


przelot nad miastem helikoptera z Papieżem Janem Pawłem II na pokładzie, w drodze z Wrocławia na Górę Św. Anny 
 

1989 - 
1999 r


okres transformacji ustrojowej i czas rozwoju samorządów oraz zasadniczych przemian w sferze gospodarczej i politycznej Brzegu 
 

październik
1994 r.


wizyta ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej na emigracji - Ryszarda Kaczorowskiego oraz Jana Nowaka - Jeziorańskiego 
 

lipiec
1997 r.


największa powódź na Odrze w XX w., w wyniku której ucierpiała północna część miasta 
 

rok 1998 r.


obchody 750-lecia miasta 
 

10 III 1998 r.


kolejna wizyta ostatniego emigracyjnego prezydenta - Ryszarda Kaczorowskiego 
 

24 IX 1998 r.


wizyta premiera Jerzego Buzka w Brzegu 
 

1 I 1999 r.


utworzenie nowego powiatu brzeskiego (z terenami Górnego Śląska w gminach Lewin Brzeski i Grodków)