Konkurs Mały Przewodnik po Brzegu 2009 - część I

HISTORIA, ZABYTKI I WSPÓŁCZESNOŚĆ

1. Tysiące osób uczestniczyło od 1 do 3 maja 2009 w cyklu imprez organizowanych w naszym mieście. Jaka jest pełna nazwa tych imprez?
2. W jakich krajach leżą 3 miasta partnerskie Brzegu?
3. Publiczne Gimnazjum nr 1 powstało w miejsce szkoły podstawowej. Jaki miała ona numer?
4. Wymień 3 jednostki osadnicze które istniały na miejscu Brzegu przed rokiem 1248.
5. W jakim stylu architektonicznym zbudowany jest kościół św. Mikołaja?
6. Za czasów którego księcia powstały w Brzegu renesansowe budowle zamku, ratusza i
gimnazjum piastowskiego?
7. Pod koniec którego wieku powstały tzw. Czerwone Koszary przy ulicy Wolności?
8. W 1975 roku zlikwidowano w Polsce powiaty. W którym roku je przywrócono i powstał nowy powiat brzeski z Grodkowem i Lewinem Brzeskim? (można się pomylić o 2 lata)
9. Na początku tego roku otwarto w Skarbimierzu wielką fabrykę gum do żucia. Do jakiej firmy należy ta fabryka?
10. Jakie wojska (jakich krajów) walczyły ze sobą w bitwie pod Małujowicami?
11. Od 28 lutego do 1 marca 2009 r. odbywał się w Brzegu XII Festiwal Piosenki Religijnej. Podaj jego nazwę.
12. Kto w 1807 roku kazał zburzyć średniowieczne mury obronne Brzegu?
13. Jak nazywa się brzeski zakład w którym produkowane są silniki elektryczne?
14. W roku 1329 książę brzeski Bolesław III złożył hołd lenny królowi Janowi Luksemburskiemu. Jakiego kraju był to król?
15. W którym wieku rozpoczęto budowę Kościoła św. Mikołaja (budowa trwała prawie 60 lat)?
16. Jak nazywa się najważniejsza funkcja we władzach powiatu?
17. Gdzie znajduje się kamieniczka z attyką szczytową zrekonstruowana po zniszczeniu w 1945 roku? Od 1544 r. mieściła się w niej apteka "Pod Lwem".
18. W którym roku miała miejsce największa powódź na Odrze w XX w., w wyniku której ucierpiała północna część miasta? (można się pomylić o 2 lata)
19. Z okolic jakiego dużego miasta w 1953 roku został przeniesiony do Brzegu żelazny kratowany most na Odrze?
20. Przy jakiej ulicy znajduje się kamienica Kreyera jeden z najpiękniejszych barokowych budynków miasta?


PRZYRODA I GEOGRAFIA

1. Jak nazywa się drzewo iglaste w Parku Centralnym uznano niedawno za pomnik przyrody?
2. Które z miast Powiatu Brzeskiego leży najbardziej na północ?
3. Iloma mostami można dostać się na wyspę Srebrną?
4. Który z rezerwatów przyrody naszego powiatu leży w gminie Olszanka?
5. Trzy brzeskie aleje uznano za pomniki przyrody. Jakich dwóch gatunków drzew są to aleje?
6. Na jakiej równinie leży większość miasta (z wyjątkiem obszarów przy samej Odrze)?
7. Jak nazywa się potok przepływający przez Park Wolności?
8. Która z gmin naszego powiatu leży na prawym brzegu Odry?
9. Jakie drzewo dominuje w drzewostanie lasów Powiatu Brzeskiego?
10. Dwa rezerwaty przyrody leżą w Dolinie Nysy Kłodzkiej. Wymień przynajmniej jeden.
11. Czy do wszystkich miast naszego powiatu możemy dojechać koleją?
12. W którym parku znajduje się fontanna Łabędź z bratem Ledy?
13. Ile alei drzew pomników przyrody jest w Brzegu?
14. Miejski szlak turystyczny oznaczony kolorem czerwonym przechodzi przez 3 brzeskie parki. Podaj nazwę jednego z miejskich parków, którego nie zobaczymy idąc tym szlakiem?
15. W którym z parków znajduje się amfiteatr?
16. Najmniejszym miastem naszego powiatu jest ... .
17. Brzegu leży w podobnej odległości (350 - 400 km) od czterech europejskich stolic. Wymień nazwy przynajmniej 3 z nich.
18. Prawie cały Brzeg leży na Równinie Grodkowskiej. Jak nazywa się kraina na której leży północna, nadodrzańska cześć naszego miasta?
19. Który park naszego miasta jest najstarszy?
20. Wymień nazwy 2 wysp występujących na obszarze naszego miasta.

powrót