PYTANIE 10

Poniższa mapka przedstawia lokalizację dwóch z rezerwatów przyrody Ziemi Brzeskiej. Jak nazywa się rezerwat zaznaczony na mapce A, a jak na mapce B?

foto07r.jpg (49728 bytes)

Żółta palamka to rezerwat, na zielono las, a nazwy miejscowości od której pochodzą nazwy rezerwatów celowo zamazałem.