PYTANIE 3

Rozpoznaj obiekty zaznaczone na zdjęciu. A, B, C to budynki, D i E ulice, F park.