PYTANIE 7

Z jakiego budynku i w jakim kierunku zrobiono to zdjÍcie?