KRZYŻOWICE - PĘPICE - SKARBIMIERZ wrzesień 2002

Trasa wycieczki: 
Brzeg - Krzyżowice - Obórki - Pępice - Skarbimierz Os. - Skarbimierz - Brzeg 

(na mapce zaznaczona na niebiesko)

 

 

KRZYŻOWICE - duża wieś (ok. 600 mieszkańców) w gminie Olszanka.

KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. (zdjęcie górne) - wzmiankowany już w 1376 r. Jest szczególnie
ciekawy ze względu na różnorodność materiału budulcowego. Prezbiterium gotyckie, trójboczne,
ceglane z XV w. Nowsza nawa, konstrukcji szkieletowej z 1580 r. Wieża drewniana z 1580 r.

KRĄG 10 LIP (zdjęcie dolne)- w północnej części wsi, za przedszkolem obok starej drogi do Brzegu, znajduje się „krąg pamięci”. Jest to 10 lip rosnących w kole, pod każdą znajduje się niewielki głaz narzutowy z wyrytą inskrypcją. Krąg powstał po I wojnie światowej i poświęcony jest 10 mieszkańcom wsi, którzy polegli na tej wojnie. Na głazach wyryte są ich nazwiska, daty i miejsca śmierci – Francja, Rosja, Rumunia. 

 

powiększ

PĘPICE - wieś w gminie Skarbimierz. Najważniejszym zabytkiem jest Kościół pw. Marii Boskiej Różańcowej wzmiankowany już w 1334 r. Prezbiterium pochodzi z początku XV w., a nawa z 1606 z renesansowym szczytem. Budowla otoczona murkiem z XV w. Ciekawostką jest brak wieży. 
PĘPICKI POTOK (PĘPICKI KANAŁ) - Kanał zbudowany w latach 70. XX w. mający na celu
zaopatrzenie w wodę mieszkańców Brzegu i Wrocławia. Jego zadanie to przerzut stosunkowo czystej wody z Nysy Kłodzkiej do rzeki Oławy. Początek kanału znajduje się na jazie spiętrzającym wody Nysy Kłodzkiej. Jaz ten leży na południe od Michałowa, tuż przy drodze wiodącej z Michałowa do Głębocka. 

powiększ

SKARBIMIERZ OSIEDLE - to oficjalna nazwa kompleksu zwanego przez wszystkich potocznie Lotniskiem, w którego skład wchodzą: osiedle mieszkaniowe, płyta lotniska, zaplecze techniczne i byłe koszary. 
Administracyjnie, obecnie jest to wydzielone osiedle mające status podobny do sołectwa. Jednocześnie od roku 2002 jest to siedziba gminy, która wcześniej nazywała się gminą Brzeg a w 2002 r. zmieniła nazwę na Skarbimierz.

LOTNISKO - Na pocz. XX w. powstało tu lotnisko sportowe, w l. 30. lotnisko Luftwaffe. M.in. stąd startowały samoloty do nalotów na Polskę w 1939r. W 1945 zdobyte przez wojska radzieckie wraz z dużą ilością sprzętu i amunicji. Stanowiło jedną z największych baz lotniczych wojsk radzieckich w Polsce. 
Po opuszczeniu przez wojska radzieckie w l. 1992-93, zagospodarowywane zostało na cele cywilne.
Z płyty lotniska, trzech schronów i wieży kontrolnej lotów korzysta Aeroklub Opolski; w pogodne weekendy można obejrzeć różne maszyny amatorskiej produkcji, głównie motolotnie.

POWRÓT