Śnieżka Warta Carewo - Bułgaria

Połonina Caryńska

Wyspa Krk - Chorwacja

Bombaj - Indie
STRONA
GŁÓWNA
GEOGRAFIA
W LICEUM
POMOCNE
LINKI
MATURA I POWTÓRKI PRZED SPRAWDZIANAMI GALERIE GDZIE MOŻNA STUDIOWAĆ


Geografia w Liceum nr I we Wrocławiu
1. Podstawa programowa - plik PDF
2. Przedmiotowy system oceniania - plik PDF
3. Podręczniki do geografii
Klasa pierwsza: "Oblicza geografii" - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Autorzy: Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann
Karty pracy ucznia
Klasa druga: "Oblicza geografii 1"- podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski
"Oblicza geografii 2" - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Autor: Tomasz Rachwał
Maturalne karty pracy 1
Maturalne karty pracy 2
Klasa trzecia: Oblicza geografii 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres rozszerzony Autorzy: Marek Więckowski, Roman Malarz
Maturalne karty pracy 3
Maturalne karty pracy 1
4. Rozkład godzin
Nauka geografii w zreformowanym liceum odbywa się na dwóch poziomach:
-poziom podstawowy jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów, realizowany jest w klasie pierwszej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
-poziom rozszerzony
Nauka geografii na poziomie rozszerzonym realizowana jest w kasie B (dla uczniów, którzy wybrali blok przedmiotów rozszerzonych z geografią), C (dla wszystkich uczniów) i F (dla uczniów, którzy wybrali blok przedmiotów rozszerzonych z geografią).
Realizacja zakresu rozszerzonego z geografii rozpoczyna się w klasie II i trwa w klasie III w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo. W tym czasie zobowiązanie jesteśmy zrealizować 240 godzin lekcyjnych.

5.ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA CZWARTY ETAP EDUKACYJNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
-POZIOM PODSTAWOWY
Działy programu
GEOGRAFIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
Mapa świata
Ludność i urbanizacja
Globalna gospodarka
Globalne problemy
Relacje człowiek-środowisko
-POZIOM ROZSZERZONY
Działy programu
GEOGRAFIA FIZYCZNA
Obraz Ziemi
Ziemia we wszechświecie
Atmosfera
Hydrosfera
Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne
Procesy egzogeniczne
Pedosfera i biosfera
GEOGRAFIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ŚWIATA
Przemiany polityczne i gospodarcze świata
Ludność i urbanizacja
Rolnictwo
Przemysł
Usługi
Problemy współczesnego świata
Człowiek w systemie przyrodniczym
GEOGRAFIA POLSKI
Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski
Ludność Polski. Urbanizacja
Rolnictwo w Polsce
Przemysł w Polsce
Usługi w Polsce
Polska w świecie
Zróżnicowanie regionalne Polski
Degradacja i ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce
6. Wyjazdy geograficzne

Zdjęcia z wyjazdów w galerii