Historia Oddziału Ligi Ochrony Przyrody Oddział w Brzegu woj. opolskie - materiał pomocniczy w konkursie LOP

Oddział brzeski LOP powstał w maju 1946 r. Oddział brzeski powstał dzięki inicjatywie mgr Marii Doboszańskiej-Gałązek.
Jednymi z pierwszych prezesów oddziału brzeskiego LOP byli: Oskar Kauicz i Mieczysław Kaczmarek - leśnicy związani z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.
Od roku 1961 do roku 1987 ( nieprzerwanie 26lat) prezesem brzeskiego oddziału LOP był mgr inż. Bernard F. Dembiński (1916-2003), adiunkt, a później nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów.
Zjazd Krajowy nadal mu godność Członka Honorowego LOP. Była to najdłuższa prezesura w historii tut. Oddziału, i jedna z dłuższych, w niemalże 80-letniej historii Organizacji. Prezes B.Dembiński zajął się działalnością popularyzatorską idei ochrony przyrody:
- W Brzegu wygłaszane były prelekcje w Brzeskim Domu Kultury,
- Innym namacalnym dowodem działalności Bernarda F. Dembińskiego jest uratowany przed wycinką dąb, który rośnie w środku poczekalni Dworca PKS,
- Koła LOP były niemal we wszystkich szkołach i zakładach pracy na terenie Powiatu Brzeskiego.
Lata 80-te i 90-te XX wieku są najgorszym okresem dla organizacji - drastycznie zmniejsza się liczba szkolnych kół LOP. Nasz oddział jednak nieprzerwanie prowadzi swoja działalność i realizuje cele statutowe.
Zjazd oddziału w roku 1993 r. powołał mgr inż. Kaziemierza Kulasa (z wykształcenia leśnik) na stanowisko prezesa oddziału, zastępcą prezesa oddziału został Oskar Wiesław Kaucz (1937-1999), syn Oskara, także leśnik kontynuujący tradycje rodzinne. Został on wybrany prezesem oddziału w 1997r i pełnił tę funkcję do chwili śmierci. Do chwili wyborów nadzwyczajnych funkcję p.o. prezesa pełnił Wiesław Chmielewski.
Nadzwyczajny zjazd oddziału, który odbył się 30.12.1999 r., powołał na funkcję prezesa Wiesława Chmielewskiego, leśnika, starszego taksatora, pracującego w BULiGL O/Brzeg, a także działacza PTTK Oddziału Ziemi Brzeskiej w Brzegu. Zastępcą został Janusz Bańkowski, skarbnikiem Kazimierz Karnas,
Od 2000 r. organizowane są Konkursy Przyrodnicze, gdzie głównym sponsorem i organizatorem było BUL i GL O/Brzeg, a w kolejnym roku również I konkursu plastycznego(w dalszym ciągu sponsorem był BUL i GL O/Brzeg, a także Nadleśnictwo Brzeg.
Na początku 2004 roku Odział LOP w Brzegu został wpisany do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Brzegu co spełniło wymogi formalne funkcjonowania Oddziału. Od 2005 roku za obopólną zgodą połączyliśmy konkurs LOP z konkursem organizowanym przez UM w Brzegu. Do chwili obecnej prezesem Zarządu LOP w Brzegu jest Wiesław Chmielewski.
       
( materiał przygotowano na podstawie tekstu Prezesa ZO LOP w Brzegu Wiesława Chmielewskiego)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ