Historia i działalność Ligi Ochrony Przyrody w Polsce i w Brzegu

W bieżącym roku zamiast opisu historii LOP mamy 11 propozycji pytań :

1. W którym roku powstała Liga Ochrony Przyrody?
a) 1925
b) 1928
c) 1930
d) 1945

2. W którym roku powstał brzeski Oddział LOP?
a) maj 1946
b) maj 1945
c) maj 1947
d) maj 1948

3. Kto był inicjatorem utworzenia LOP?
a) Józef Morozewicz
b) Edward Potęga
c) Władysław Szafer
d) Józef Czajkowski

4. Jakie czasopismo wydaje LOP?
a) Las Polski
b) Ekoświat
c) Aura
d) Przyroda Polska

5. W którym roku LOP rozpoczęła działalność w szkołach ?
a) 1945
b) 1962
c) 1970
d) 1975

6. W godle LOP znajdują się :
a) żubr, śnieżyca wiosenna, liście dębu i żołędzie
b) żubr, śnieżyca wiosenna, liście dębu
c) żubr, śnieżyca wiosenna, żołędzie
d) żubr, liście dębu i żołędzie

7. Kto był pierwszym prezesem LOP?
a) Józef Morozewicz
b) Edward Potęga
c) Władysław Szafer
d) Józef Czajkowski

8. Od którego roku Wiesław Chmielewski pełni funkcję prezesa Oddziału LOP?
a) 1928
b) 1945
c) 1980
d) 1999

9. Od roku 1961 do roku 1987 prezesem brzeskiego oddziału LOP był:
a) Kazimierz Kulas
b) Bernard Dembiński
c) Wiesław Chmielewski
d) Oskar Kaucz

10. Co uratował przed wycinką Bernard Dembiński w trakcie swojej działalności?
a) dąb w Parku Centralnym
b) dąb w poczekalni Dworca PKS

c) platan w Parku Centralnym
d) platany na ulicy Starobrzeskiej

11. Od kiedy Oddział LOP w Brzegu organizuje konkursy przyrodnicze?
a) 1980
b) 1990
c) 2000
d) 2005

PODKREŚLONE PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI

Opracowała na potrzeby konkursu LOP: Joanna Wieczorek - Markowska