PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

PARK KRAJOBRAZOWY GÓRA ŚW. ANNY powstał w 1988 r. obejmuje on grzbiet Chełmu, tj. zachodniej części Wyżyny Śląskiej. Najwyższym wzniesieniem Grzbietu Chełmu, a zarazem całej wyżyny Śląskiej jest Góra Św. Anny (404 m n.p.m.) od nazwy tego wzniesienia pochodzi nazwa miejscowości, która jest duchową stolicą Śląska Opolskiego oraz nazwa parku. PK Góra Św. Anny leży w na terenie dwóch powiatów: Strzelce Opolskie i Krapkowice. Przez obszar tego parku przebiega autostrada A-4, która dzieli park na dwie części: południową i północną.
Specyficzne warunki glebowe miały decydujący wpływ na kształtowanie się szaty roślinnej. Lasy są niejednolite i silnie porozcinane polami uprawnymi. Spotyka się tu drzewostany iglaste, bukowe oraz mieszane. Gatunkami dominującymi są: buk, świerk, sosna i brzoza. W domieszce występuje także olsza, jawor, grab, lipa.
Stosunkowo bogata jest fauna PK Góra Św. Anny. Spotkać tu można: jelenie, sarny, dziki, borsuki, lisy, tchórze i kuny leśne. Czasem pojawia się też suseł moręgowaty. Występują licznie ptaki drapieżne tj. myszołowy, pustułki, jastrzębie i krogulce.
Prócz atrakcji przyrodniczych znajduje się na terenie PK unikalny zespół zabytków architektury sakralnej (Bazylika św. Anny, wzniesiona na szczycie góry Chełmskiej i kalwaria składająca się z 40 barokowych kapliczek) oraz pamiątki historyczne, uzupełniające walory tego parku. Ciekawym elementem architektonicznym jest wybudowany w latach 1934-1938 największy w Europie amfiteatr. Powstał on na miejscu nieczynnego kamieniołomu. Po II wojnie powstał tu Pomnik Czynu Powstańczego, upamiętniającego walkę Polaków z naporem pruskim.

PARK KRAJOBRAZOWY GÓR OPAWSKICH został utworzony w 1988 roku. Położony w Górach Opawskich w województwie opolskim, przy granicy z Czechami, na terenach powiatu Prudnickiego i Głuchołaskiego. Znajduje się tu najwyższy szczyt Gór Opawskich – Biskupia Kopa ( 889 m n.p.m.). W parku znajduje się wiele dolin i wąwozów. Przez park przepływa Biała Głuchołaska oraz Złoty Potok. W XII i XIII wieku na tych terenach wydobywano złoto, czego pozostałością są szyby, wykopy i usypiska.
Około 80 % powierzchni parku zajmują lasy. Rosną tu głównie lasy górskie i mieszane wyżynne, z przewagą świerka i buka. Rzadkie zwierzęta chronione występujące na terenie tego parku to m.in. podkowiec mały, salamandra plamista, zimorodek i pluszcz. Wśród roślin spotykane są wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, naparstnica purpurowa oraz storczykowate.
Atrakcję turystyczną stanowią w PK także zabytki architektoniczne. Należą do nich kapliczki drogi krzyżowej na Górze Kaplicznej , klasztor o.o. Franciszkanów z kościołem i grotą lurdzką oraz odsłonięcia geologiczne w nieczynnym kamieniołomie na Olszaku – ze stawem o nazwie „Żabie Oczko”.


STOBRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY – założony 1999 r. Jest to najmłodszy i zdecydowanie największy park krajobrazowy województwa opolskiego. Symbolem parku jest kania ruda
Celem utworzenia tego parku jest ochrona wielu gatunków zwierząt i roślin. Na jego terenie zlokalizowane zostały ostoje ptactwa wodno-błotnego pod nazwą „Dolina Środkowej Odry”.
Park położony jest na terenie 12 gmin w północnej części województwa opolskiego (Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Lubsza, Łubniany, Murów, Pokój, Popielów, Świerczów, Wołczyn).
Kompleksy leśne stanowią 80 % powierzchni parku. Charakterystyczne dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego jest występowanie wydm.
Występuje tu 50 gatunków roślin chronionych oraz około 140 gatunków roślin rzadkich. Występują tu: storczyki, długosz królewski, kotewka orzech wodny, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, a także rosiczka okrągłolistna.
W parku żyje ponad 220 gatunków chronionych zwierząt (w tym 140 gatunków ptaków, wśród nich 21 gatunków globalnie zagrożonych) np. wydra, bóbr, kormoran, bielik i zimorodek. Występuje tu największa ważka europejska – husarz władca.

Materiały do strony przygotowała pani Krystyna Wierzbicka

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ