PARKI NARODOWE W POLSCE
( należy znać położenie oraz symbole )
Zobacz ALBUM

1.Białowieski PN - został utworzony w 1921 r. i ponownie zatwierdzony w 1947 r. Obejmuje najlepiej zachowaną część Puszczy Białowieskiej. Flora i fauna są bardzo bogate (632 gatunki roślin naczyniowych i 11000 gatunków zwierząt, w tym żubr i bóbr). W 1977 r. został wpisany na Światową Listę Rezerwatów Biosfery, a w 1979 r. na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody. Symbolem Parku jest żubr.

2. Biebrzański PN - powstał w 1993 r. Obejmuje torfowiska w dolinie Biebrzy. Jest to największy kompleks roślinności torfowiskowej w Europie, z licznymi przedstawicielami rzadkich roślin (np.: młodokwiat krzyżowy, gnidosz królewski, brzoza niska, wierzba lapońska). Jest jedną z największych ostoi ptaków w Europie (np.: orlika grubodziobego, błotniaka zbożowego, kaczki świstuni). Jest tu największe skupisko łosi w Europie. Największy park narodowy w Polsce.

3. Bieszczadzki PN - został utworzony w 1973 r. Park obejmuje najwyższą część Bieszczadów Zachodnich ze szczytami - Tarnicą i Haliczem oraz Połoniną Caryńską z otaczającymi ją lasami. Szczytowe partie gór zajmują połoniny (rosną tam liczne rośliny zielne, borówka czarna i brusznica oraz olsza szara). Żyją tam: niedźwiedź, wilk, ryś, żbik oraz od kilkunastu lat - żubr. Znajduje się na Liście Światowych Rezerwatów Biosfery. Symbolem Parku jest ryś.

4. PN Gór Stołowych - powstał w 1993 r. Obejmuje osobliwe formy skalne (np.: labirynty, skamieniałe miasta lub postacie zwierząt). Występuje tu Szczeliniec Wielki i Mały, Błędne Skały oraz Wielkie Torfowisko Batorowskie. Formy skalne zbudowane są z piaskowca. Symbolem Parku jest Szczeliniec Wielki.

5. Kampinoski PN - został utworzony w 1959 r. Park obejmuje resztkę rozległej niegdyś puszczy położonej w dolinie Wisły. Charakterystyczne dla Parku są wydmy śródlądowe pokryte lasami. Przeważają bory sosnowe. Symbolem parku jest łoś.

6. Karkonoski PN - został utworzony w 1959 r. Zajmuje północną część Karkonoszy wraz ze szczytem Śnieżką. Występują tu ciekawe formy skalne np.: Pielgrzymy, Końskie Łby i Słonecznik, a także kotły skalne np.: Śnieżne Kotły, Kotły z Małym i Wielkim Stawem. Wpisany na Światową Listę Rezerwatów Biosfery. Symbolem Parku jest góra Chojnik.

7. Ojcowski PN - został utworzony w 1956 r. Najmniejszy park narodowy w Polsce. Park obejmuje głęboko wciętą Dolinę Prądnika, z bogactwem form skalnych i licznymi jaskiniami oraz otaczające ją lasy. W Parku rośnie ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych oraz żyje wiele gatunków zwierząt, w tym w jaskiniach - 12 gatunków nietoperzy. Symbolem Parku jest nietoperz.

8. Słowiński PN - powstał w 1967 r. Największą osobliwością Parku jest rozległy zespół wydm, mających 40-55 m wysokości, przesuwających się w kierunku południowo - wschodnim na skutek przemieszczania piasku przez wiatr. W 1977r . wpisany na Światową Listę Rezerwatów Biosfery. Symbolem Parku jest mewa.

9. Świętokrzyski PN - został utworzony w 1950 r. Park obejmuje główne pasmo Gór Świętokrzyskich, z najwyższym szczytem Łysicą. Osobliwość przyrodniczą Parku stanowią
tzw. gołoborza - niewielkie podszczytowe zgrupowania głazów pozbawione roślinności. Występuje tu Puszcza Jodłowa. Symbolem Parku jest jeleń.

10. Tatrzański PN - utworzono go w 1954 r. Park obejmuje cały obszar Tatr polskich. Jest to jedyny w Polsce fragment pasma górskiego o charakterze alpejskim. Flora Parku liczy ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych. Żyją tu charakterystyczne dla Tatr gatunki - kozica, świstak, niedźwiedź brunatny. Wpisany na Światową Listę Rezerwatów Biosfery. Symbolem Parku jest kozica.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ