Parki Brzegu

Planty

W centrum miasta znajdują się w miejscu średniowiecznych umocnień trzy sąsiadujące z sobą parki Park Nadodrzański, Park Nad Fosą i Park Centralny, których początki sięgają XIX w. Dominuje w nich drzewostan liściasty, a szczególną uwagę zwracają aleje złożone głównie z potężnych lip.

Park Centralny
Zasługuje na swoją nazwę zarówno ze względu na położenie jak i najstarszy wiek. Obejmuje odcinek nie zasypanej fosy oraz płaski teren leżący od fosy na zewnątrz.. Rozciąga się od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej obejmując drugi odcinek nie zasypanej fosy oraz płaski teren leżący od fosy na zewnątrz. Znajdują się tu dwa zbiorniki wodne. Charakterystyczna dla tego terenu jest obecność dobrze zachowanego drzewostanu olchowego na dnie zabagnionej fosy. Park Centralny charakteryzuje się obecnością takich rzadkości dendrologicznych. Pięć najcenniejszych drzew parku uznano za pomniki przyrody. Są to 2 dęby szypułkowe, buk pospolity, cypryśnik błotny, miłorząb japoński. W środkowej części parku znajduje się zabytkowa fontanna „Brat Ledy z łabędziem”.

Park Nad Fosą
Obejmuje teren fosy zachowanej w stosunkowo najmniej zmienionym stanie (od XVI w.). Rośnie tu wiele cennych drzew m.in. jedno z najwyższych drzew naszego miasta 34-metrowy jesion wyniosły. W środkowej części parku znajduje się amfiteatr miejski, a w części zachodniej zbiornik wodny z fontanną.

Park Nadodrzański
Park Nadodrzański ma kształt litery L, której ramię pionowe przylega do Odry. Park ten powstał na terenie zasypanego w znacznym stopniu odcinka fosy pod koniec XIX stulecia, a więc najpóźniej spośród parków wchodzących w skład Plant. Park Nadodrzański ma najbardziej rozluźniony drzewostan, a jedynym pomnikiem przyrody jest ponad stuletni miłorząb chiński. Atrakcją architektoniczną parku jest XVI-wieczna Brama Odrzańska.

Park Wolności im. Juliusa Peppela
Największym z parków brzeskich jest Park Wolności zajmujący powierzchnię ponad 66ha, powstał w pierwszych latach XX wieku. Park powstał z myślą o mieszkańcach, którzy z różnych względów mają trudności z dotarciem do okolicznych lasów – został pomyślany jako tzw. park leśny. Jego założycielem był wybitny burmistrz Brzegu Julius Peppel. Park ten rozpościera się w kierunku południowo-zachodnim od śródmieścia i sięga aż do wsi Skarbimierz. Kształtem zbliżony jest do trapezu. Aktualnie dominują w nim drzewostany liściaste, typu grądu. Są też fragmenty buczyn i boru mieszanego. Północna część parku jest intensywnie zagospodarowana i jednocześnie charakteryzuje się sporą liczbą drzew egzotycznych. Sześć drzew otrzymało ostatnio status pomników przyrody. Są to dęby oraz lipa srebrzysta.
Decyzją Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2000 roku nadano Parkowi Wolności imię Juliusa Peppela.

Park Ptasi
Najmniejszy z brzeskich parków położony jest w południowej części miasta na osiedlu zwanym Westerplatte. W odróżnieniu od pozostałych parków dominują w nim rodzime gatunki drzew.


Pomniki przyrody miasta Brzeg

Jeszcze parę lat temu 9 najcenniejszych drzew naszego miasta posiadało status pomnika przyrody. Obecnie, po decyzji Rady Miasta mamy w Brzegu 51 pomników przyrody. Pełna znajomość wszystkich pomników dla uczestników konkursu nie jest konieczna. Trzeba jednak wiedzieć kilka najważniejszych rzeczy.

1. Wszystkie pomniki przyrody w Brzegu są drzewami lub alejami drzew

2. Ponad połowa pomników zgrupowana jest w obrębie trzech alei - dwie platanów, jedna dębów. Każda aleja składa się z 10 drzew.

3. Wśród pomników najwięcej, bo aż 24 jest platanów klonolistych (dwie aleje, trzy platany na ulicy Chrobrego i jeden w amfiteatrze).

4. Również bardzo dużo jest dębów szypułkowych – 17 ( aleja przy ulicy Wolności, a pozostałe dęby rosną pojedynczo).

5. Parkami o największej liczbie drzew pomnikowych są Park Wolności (6 pomników) i Park Centralny (5 pomników).

6. Wśród pomników tylko dwa są drzewami iglastymi – cis pospolity przy ulicy Chrobrego i cypryśnik błotny w Parku Centralnym.

7. Najstarszym drzewem pomnikowym jest dąb szypułkowy rosnący przy ulicy Krakusa tuż przy moście na Odrze – jego wiek szacowany jest na 250 lat. Dąb ten ma również największy obwód ok. 600 cm.

8. Drugim pod względem szerokości drzewem jest lipa srebrna z Parku Wolności (560 cm odwodu).

9. Najwyższymi drzewami jest platan klonolistny w amfiteatrze 35 m i jesion wyniosły w parku Nad Fosą 34 m wysokości.

10. Wśród niewymienionych wcześniej drzew pomnikami przyrody w mieście Brzeg są również buk pospolity oraz unikalne dwa miłorzęby chińskie, tulipanowiec amerykański , dąb burgundzki i czerwony.

Więcej informacji na temat pomników przyrody w Brzegu można znaleźć w Internecie.
http://www.brzeg.pl/ (zakładka pomniki przyrody)
http://www.pkulczycki.wodip.opole.pl/pomniki/
http://pomniki-przyrody.odskok.pl/?p=5773 (tu można znaleźć zdjęcia pomników z Parku Wolności dzięki którym można je odszukać w terenie – co nie jest takie łatwe)

Opracowanie Paweł Kulczycki, marzec 2014
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ