REZERWATY PRZYRODY POWIATU BRZESKIEGO


Porównanie wielkości (powierzchnia w hektarach)

Obecnie na terenie powiatu brzeskiego znajduje się 7 leśnych rezerwatów przyrody: Barucice, Leśna Woda, Lubsza, Rogalice, Przylesie, Dębina, Kokorycz. Cztery z nich znajdują się w prawobrzeżnej części powiatu, w gminie Lubsza. Leżą one w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Ich nazwy pochodzą od pobliskich miejscowości Lubsza, Rogalice, Leśna Woda, Barucice. Ochronie podlegają tu lasy mieszane. Najmłodszym i zarazem największym rezerwatem są Barucice. Z rezerwatów lewobrzeżnej części powiatu najstarszym jest rezerwat Przylesie, leżący w pobliżu autostrady A 4, na zachód od miejscowości o tej samej nazwie. Rezerwaty Kokorycz i Dębina leżą w pobliżu Nysy Kłodzkiej. Szczególnej ochronie podlegają w nich lasy grądowe.

 Aktualizacja strony Paweł Kulczycki kwiecień 2014.