Część praktyczna - slajdy w konkursie LOP 2009
(uczniowie szkół podstawowych uczą się rozpoznawania w naturze i stosują podane niżej nazewnictwo)

Do rozpoznania jest 20 slajdów:

5 slajdów dotyczących roślin chronionych ( z podanej listy 17 gatunków ),

5 slajdów dotyczących zwierząt chronionych ( z podanej listy 23 gatunków ),

10 slajdów dotyczących następujących drzew i krzewów - TABLICE 17 DRZEW:
iglaste: sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła pospolita, modrzew, cis, jałowiec,
liściaste: brzoza, buk, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, grab, jarząb pospolity, jesion, klony: jawor i zwyczajny, lipa, olcha, robinia akacjowa, topola , wiąz, kasztanowiec

main.jpg (1720 bytes)