Stobrawski Park Krajobrazowy

Na wydmie - Las Lubszański

Jazda żółwia

Betonowa droga wzdłuż wałów

Adrian, Krzysiek a w tle Olejarnia

Babi Loch - na plaży

Babi Loch - po kostki w wodzie

Konkurs wiedzy o ruchu drogowym

Stobrawa - na boisku szkolnym

Stobrawa - ognisko

 Trasa rajdu na czerwono.

POWRÓT