17 konkurs Mały Przewodnik Po Brzegu - 16 kwietnia 2018
część 1

1. Do jakiego gatunku należą trzy duże drzewa, pomniki przyrody przy ulicy Chrobrego ? ……………………………..
2. Która z ulic naszego miasta jest położona najniżej (npm): Kamienna, Oławska, Wolności ? PODKREŚL ODPOWIEDŹ
3. W którym wieku powstały „Stare Koszary” ? …………………………………….
4. W którym z parków znajduje się Brama Odrzańska ? ………………………………………
5. Jak nazywa się szlak turystyczny z malowidłami zaczynający się i kończący w Brzegu ? ………………………………….
6. Kto jest autorem publikacji „Mój Brzeg” ? …………………………………….……………………
7. W jakim stylu architektonicznym zbudowany jest Kościół Podwyższenia Krzyża św. ? ………………………………………….
8. Który zabytek w Brzegu nazwano „perłą śląskiego renesansu” ? ………………………………………………………………………
9. Podaj nazwy trzech miast, jakie są w naszym powiecie ? …………………………………………………………………………………..
10. Przed kościołem św. Krzyża znajdują się dwie kamienne figury. Jakich dwóch świętych one przedstawiają ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Podaj nazwy przynajmniej dwóch rezerwatów przyrody w Powiecie Brzeskim, które leżą na lewym brzegu Odry? …………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. W którym roku miały miejsce tzw. „wypadki brzeskie” prowadzące do prześladowania mieszkańców miasta przez Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa ? ……………………………………………….
13. Który z brzeskich zabytków słynie z iluzjonistycznych malowideł jezuity Jana Kubena ? ………………………………………
14. Dwie wioski naszego powiatu miały prawa miejskie i stąd mają herby, wymień je ? …………………………………………..
15. Jak nazywa się najbliższy naszemu miastu park krajobrazowy ? ……………………………………………………………………….
16. Wymień 2 najdłuższe rzeki województwa płynące przez powiat Brzeski ? …………………………………………………………
17. W którym roku pierwsza linia kolejowa na Śląsku dotarła do Brzegu ? ……………………………………………………………….
18. Wojska jakich państw walczyły ze sobą w bitwie pod Małujowicami ? …………………………………………………………….
19. Jak upamiętniono pobyt króla Prus Fryderyka II Wielkiego w naszym mieście ? …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20. Gdzie znajduje się górka Jerzego i co na niej się znajduje ? ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

POWRÓT