OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY

WIESZCZYNA - KWIECIEŃ 2015

17-18 kwietnia w Wieszczynie koło Prudnika odbył się wojewódzki etap Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Turystyczno – Krajoznawczego. Trudno uwierzyć, ale turniej organizowany jest od 1972 roku. Mimo 40 edycji, impreza rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. OMTTK PTTK jest konkursem, dla ambitnych młodych turystów. Składa się z siedmiu głównych konkurencji i kilku pobocznych. Sprawdzają one w sposób wszechstronny wiedzę z zakresu krajoznawstwa, terenoznawstwa, pierwszej pomocy, znajomości roślin, zwierząt i itp. Mamy tu testy wiedzy i zadania praktyczne takie jak udzielanie pierwszej pomocy, rowerowy tor przeszkód czy marsz na orientację

Rywalizacja turniejowa odbywa się w trzyosobowych zespołach. W tym roku wśród dziewięciu najlepszych zespołów z naszego województwa znalazły się dwa reprezentujące brzeskie szkoły: Szkołę Podstawową nr 1 w składzie Paulina Bronowicka, Paulina Malinowska, Karolina Rosak (opiekun Paweł Kulczycki) oraz Gimnazjum nr 3 – Piotr Dacyszyn, Maksymilian Janicki i Michał Gwardyński (opiekun Barbara Dacyszyn). Tegoroczna rywalizacja była bardzo zacięta - szczególnie w kategorii gimnazjów gdzie wystartowało aż pięć zespołów. Oba brzeskie zespoły do końca walczyły o zwycięstwo i udział w finale ogólnopolskim, który w tym roku rozgrywany będzie w Supraślu w województwie podlaskim. Mimo zwycięstw w ostatniej konkurencji - marszu na orientację - oba nasze zespoły zajęły ostatecznie drugie miejsca. W tym roku gospodarze z Prudnika nie byli nadmiernie gościnni wygrywając w poszczególnych kategoriach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy oraz zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie w roku następnym.