SZLAK POLICHROMII ŚREDNIOWIECZNYCH
CZĘŚĆ ZACHODNIA - BRZEZINA I ZIELĘCICE
październik 2002

Na Ziemii Brzeskiej znajduje się najliczniejsze w Polsce zgrupowanie średniowiecznych polichromii.  
Polichromie to wielobarwne malowidła gotyckie zdobiące ściany, stropy i sklepienia powiązane są ściśle z estetyką architektury średniowiecza. Zwykle wykonane były one na specjalnie przygotowanym tynku. Świeży, mokry (po włosku – al fresco) tynk gwarantował znaczną trwałość dzieła, jednak ze względu na pracochłonność i kłopoty z dokonaniem poprawek, chętniej stosowano technikę „na sucho” (al secco). Z czasem przemalowane lub wręcz zamalowywane miały małe szanse, by przetrwać do naszych dni w pierwotnej postaci. Zdecydowanie odmienne były losy malowideł Ziemi Brzeskiej. Piastowskie księstwo brzeskie już na początku reformacji przyjęło protestantyzm. Wnętrza świątyń wcześnie adoptowano dla potrzeb zreformowanego kultu. Wtedy to, faworyzując intymność i prostotę, zatynkowano polichromie sprzeczne z gustem nowej epoki.  W takim stanie kościoły owe służyły protestantom do końca II wojny światowej. 
Na naszej wycieczce byliśmy w dwóch położonych najbardziej na zachód miejscowościach. Fatalna pogoda sprawiła, że do trzeciej z nich - Małujowic nie dojechaliśmy.


BRZEZINA

Gotycki kościół pw. N.M.P. wzmiankowany w 1316, wzniesiony zapewne w XIV w., wieża z XVI w. Wewnątrz zatynkowane polichromie z końca XV w.


ZIELĘCICE

Gotycki kościół pw. Chrystusa Króla wzm. w 1305r., zbudowany w pocz. XVw. Odbudowany po poważnych zniszczeniach w czasie ostatniej wojny.

POWRÓT