Pomniki przyrody miasta Brzeg

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej. Zazwyczaj za pomniki przyrody uznawane są sędziwe drzewa, krzewy, źródła, wodospady, skały, głazy narzutowe. Na terenie naszego miasta pomnikami przyrody uznano 9 drzew.


Dąb szypułkowy
Położenie: Park Centralny, koło ulicy Głowackiego
Wiek: ok. 180 lat 
Wysokość: 27 m
Obwód pierścienia: 430 cm
Dąb szypułkowy
Położenie: Park Centralny, u wylotu ulicy 6 lutego  
Wiek: ok. 210 
Wysokość: 25 m
Obwód pierścienia: 398 cm  
to zdjęcie można powiększyć
Platany klonolistne (3 drzewa)
Położenie: ul. Chrobrego, przed willą z fontanną
Wiek: ok.160 
Wysokość: 24 m 
Obwody pierścienia: 358, 325, 407 
Buk pospolity
Położenie: Park Centralny, w pobliżu fontanny „Chłopczyk z łabędziem”
Wiek: 120 lat
Wysokość: 18 m
Obwód pierścienia: 272 cm

Pozostałe drzewa będące pomnikami przyrody:

GATUNEK POŁOŻENIE WIEK  WYSOKOŚĆ OBWÓD
dąb szypułkowy róg ul. Krakusa i Nadbrzeżnej 250  22  597   
dąb szypułkowy ul. Oławska, na przeciw szkoły 180 19  348  
tulipanowiec amerykański ul. Chrobrego, przed willą z fontanną 160  23  442 

Wiadomości o drzewach na podstawie Przewodnika Po Ziemi Brzeskiej

powrót