To index page At first page Next page
aleja_debow

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Ilość: 10 sztuk
Wiek: ok. 110 lat
Aleja składa się z 10 drzew, rosnących w jednym rzędzie 10 m na wschód od ulicy Wolności, między ulicami: Krótką i Legionistów.