Jeśli tu jesteś to znaczy że prawidłowo wskazałeś miasto.
PYTANIE 3

Przypatrz się uważnie zdjęciu poniżej i odpowiedz jaka ulica się na nim znajduje?

Staromiejska

Długa

Jabłkowa

Trzech Kotwic

Wolności

Zamkowa