VI

Primaaprillisowe Spotkanie Turystów Dolnego Śląska

Ryczyn 2000

Mapka A. Staśkiewicz

TRASA 1.04.2000r:
Brzeg - Pisarzowice -
Michałowice - Szydłowice -
Dobrzyń - Leśna Woda -
Bystrzyca - Ryczyn -
Szydłowice - Brzeg
/patrz mapka/

Zdjęcia J.Janota

Ryczyn był grodem położonym niemal dokładnie w połowie drogi między Brzegiem i Oławą. Liczył 1000 mieszkańców - w tym czasie we Wrocławiu mieszkało 1200 osób. Pierwsza wzmianka o Ryczynie pojawiła się już w 1093 roku w bullach papieskich. Na długo przed powstaniem Brzegu był on kasztelanią jednym z najważniejszych ośrodków władzy na Śląsku. Budowa nowych miast Brzegu i Oławy i przesunięcie koryta Odry o blisko kilometr kończy w XIII wieku lata świetności ryczyńskiego grodu.
Obecnie niewiele możemy zobaczyć z lat świetności grodu. Pozostały tylko wały obronne tworzące pierścień o średnicy około 150 metrów. Nie na każdej mapie znajdziemy dziś
miejsce gdzie znajdował się pradawny gród. Co roku jednak spotykają się tu turyści z Dolnego Śląska z Brzegu, Oławy, Jelcza i wielu innych miejscowości.

Powrót