Brzeg jest miastem zabytków i parków. Liczne zabytki świadczą o bogatej historii i kulturze miasta. Większość z nich znajduje się w obrębie tzw. Starego Miasta. Parki - założone na miejscu zburzonych w 1807 roku z rozkazu Napoleona Bonaparte fortyfikacji miejskich - stanowią naturalne miejsce odpoczynku mieszkańców i turystów. W parkach (Centralnym, Nad Fosą, Nadodrzańskim, Wolności) spotkać można ogromne bogactwo unikalnej roślinności w liczbie około 300 gatunków drzew i krzewów.
Od wielu lat nie słabnie zainteresowanie miastem turystów. Właśnie z myślą o nich powstał i staraniem brzeskiego oddziału PTTK został oznakowany Miejski Szlak Turystyczny tzw. "Szlak Książęcy". Jego trasa umożliwia zwiedzanie najciekawszych zabytków, jak również wiedzie przez ciekawsze fragmenty parków wokół Starego Miasta. Szlak zaznaczony jest kolorem czerwonym i nie ma kłopotu nawet bez planu miasta odnaleźć jego poszczególne etapy.
Poniższe zdjęcia zrobiono w trakcie wycieczki koła turystycznego w lutym 2001 roku.

Szlak rozpoczyna sie od dworca kolejowego. Następnie prowadzi plantami czyli miejskimi parkami powstałami po zburzeniu murów miejskich. Między parkami Nad Fosą i Nadodrzańskim wchodzimy na Plac Zamkowy, mijając najważniejsze zabytki miasta Zamek, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i Gimnazjum Piastowskie. Po wyjściu z parków idziemy wzdłuż Odry, a skręcając na południe trafiamy na Rynek. Idąc ulicą Długą mijamy Kościół św. Mikołaja i opuszczamy stare miasto.
Zamek Piastów Śląskich zwany Śląskim Wawelem, jest zabytkiem klasy "0". Początki zamku to pierwsza połowa XIII w, przebudowany w latach 1532-1586 na jedną ze wspanialszych rezydencji renesansowych w Europie. Budynek bramny (zdjęcie obok) przedstawia m.in. galerię 24 popiersi władców polskich i książąt śląskich dynastii piastowskiej. Dwie duże postacie to książę Jerzy II i jego małżonka Barbary fundatorzy zamku. Obok Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, jest zaliczany do najważniejszych pomników polskiego renesansu.

Park Centralny jest bogaty w występujące tu odmiany unikatowych roślin. W otoczeniu stawu rosną wysokie olchy czarne. Na zboczu nachylonym w stronę rosną np. różanecznik fioletowy, cisy, leszczyna pospolita, a bliżej stawu choiny kanadyjskie i piękny rzadko spotykany, niestety już obumierający podobno na skutek nadmiernego zadymienia parku świerk kaukaski oraz odmiana szpilkowata cyprysika groszkowego. W parku rosną także klony zwyczajne , różowiec biały, krzewuszka cudowna, lipy szerokolistne.
Na zdjęciu budynek 1 LO.
Kościół św. Piotra i Pawła (zdjęcie obok) jest najstarszy brzeskim kościółem. Piersze wzmianki mamy już w 1285 roku - poświęcony został w 1338 roku. W obecnej postaci, zmienił swój pierwotny wygląd na skutek wielu przebudów. Gotycka świątynia należał do klasztoru franciszkanów. Po wprowadzeniu luteranizmu franciszkanie opuścili klasztor w 1527 roku, w 1582 roku przyjął go książę Jerzy II, który przeznaczył go na arsenał. Na styku korpusu i prezbiterium znajduje się wieża, której górna część runęła w 1997 roku.

Żelazny kratowy most na Odrze (zdjęcie obok) powstał na miejscu zburzonego w 1945 roku Nowego Mostu Odrzańskiego zwanego również Mostem Fryderyka z końca XIX wieku. Obecny most zbudowano z dwóch przęseł mostu wiślanego z 1891 roku z miejscowości Fordon pod Bydgoszczą.

Luty, 2001

 

POWRÓT