Szlak Książęcy - wiosna 2002 r


 

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA
Budowla powstała w latach 1370 - 1417 , na ścianach kościoła zachowała się część kamiennych epitafów mieszczańskich wmurowane w filary i wewnętrzne ściany kościoła..
Kościół należy do największych gotyckich bazylik na Śląsku. Jako główna świątynia mieszczan brzeskich miał od początku swego istnienia strojne wnętrze. Zdobiło go siedem ołtarzy i nie mało sprzętu liturgicznego. Kościół zbudowano z cegły i kamienia, użytych w połączeniu typowym dla gotyku śląskiego.

Kościół p.w. św. Mikołaja

Kamienica Kreyera

KAMIENICA PRZY UL. JABŁKOWEJ 5
Najbardziej okazała kamienica barokowa stoi przy ul. Jabłkowej 5 . Z herbu i napisu fundacyjnego nad przyziemiem wynika, że zbudował ją w 1715 roku J.G. Kreyer. W 1763 roku dom zmienił właściciela, odnowiono go przy tej okazji i połączono ze stojącym za nim domem przy ul. Mlecznej 12. Wraz z paru sąsiednimi poddano go konserwacji w latach 1970 - 1973.
Napisy i inicjały nad oknami pierwszego piętra ( "Maria", "IHS", "IPH") są manifestacją katolicyzmu właściciela, który był radcą brzeskich jezuitów.
Aniołkom w szczycie domu Kreyera urągała głowa diabła umieszczona w szczycie domu jego protestanckiego sąsiada.
KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA
Kościół pofranciszkański Św. Piotra i Pawła przy Placu Młynów - najstarsza zachowana świątynia brzeska, wybudowana w XIII w. , wielokrotnie przebudowywana. Po przyjęciu wyznania luterańskiego w księstwie brzeskim w 1532 r., budynek przestał pełnić funkcje sakralne - zamieniony na zbrojownię książęcą, w XIX w. na siedzibę straży pożarnej, a po 1945 r. spełniał funkcje magazynowe.

Ratusz

RATUSZ
Został wybudowany w stylu renesansowym w latach 1570 - 1577 .
Przy bocznej ścianie ratusza znajdowały się liczne kramy i "budy" handlowe.
Na posiadanie określonej ilości oraz rodzaju kramów - "ław" ( chlebowych, mięsnych, szewskich, garncarskich, itp.) oraz "bud słonecznych" brzescy kupcy i detaliści musieli uzyskiwać specjalne przywileje książęce poczynając od wieku XIV. 
Ratusz brzeski jest zabytkiem wyjątkowym w architekturze Śląska, jedynym w całości zachowanym renesansowym budynkiem ratuszowym, o oryginalnym rozczłonkowaniu brył i zestawieniu form. Wnętrza ratusza nie przedstawiają niczego godnego uwagi, poza salą rady z połowy XVIII w. 
Obecnie ratusz jest siedzibą rady miejskiej i Urzędu Stanu Cywilnego.
ZAMEK PIASTÓW ŚLĄSKICH
Renesansowy ZAMEK PIASTÓW ŚLĄSKICH (XVI w.) z bramą o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej (popiersia Piastów), dawna rodowa rezydencja książąt z dynastii Piastów, pomnikowe dzieło kultury odrodzenia na Śląsku, zabytek zaliczany do klasy zerowej, jedyny tego rodzaju w woj. Opolskim.
jest najczęściej powielanym motywem na brzeskich pocztówkach, wraz z przyległym kościołem Św. Jadwigi.
Obecnie w zamku mieści się Muzeum Piastów Śląskich.

Brama zamkowa z popiersiami Piastów

Pomnik św. Trójcy

POMNIK ŚW. TRÓJCY
Stoi na Placu Zamkowym , naprzeciw ul. Wrocławskiej. Został postawiony w roku 1731. Pomnik brzeski jest oryginalnym rozwiązaniem religijnej kompozycji rzeźbiarskiej, które mnożyły się na Śląsku od końca XVII w. Na cokole pomnika widnieje napis , który upamiętnia fundatora : " na większą chwałę Boga, na cześć Niepokalanego Poczęcia Panny Marii i świętych patronów".
GIMNAZJUM PIASTOWSKIE
Obecny budynek tylko wielkością i konturem bryły przypomina okazały niegdyś i powszechnie podziwiany gmach gimnazjalny. Znajdowały się w nim mieszkania rektora i profesorów. Na piętrze znajdowały się duże sale wykładowe i aula, której ściany pokrywały malowidła. Gimnazjum miało własną salę biblioteczną i osobną teatralną.
W 1972 r. budynek tej dawnej piastowskiej uczelni przekazano Ośrodkowi Szkoleniowemu Milicji Obywatelskiej, a obecnie Policji.

Gimnazjum Piastowskie


Tekst przygotował P. Załucki

POWRÓT