Przykładowe pytania z części przyrodniczo-geograficznej konkursu Mały Przewodnik po Brzegu

1. Obok Publicznego Gimnazjum nr 1 na ulicy Oławskiej rośnie drzewo uznane za pomnik przyrody. Do jakiego gatunku one należy?
2. Która z gmin Powiatu Brzeskiego jest najbardziej zalesiona?
3. Która z ulic naszego miasta jest położona najniżej (npm): Kamienna, Oławska, Wolności czy Piastowska?
4. Czyje imię nosi Park Centralny (podaj nazwisko patrona)?
5. Do jakiego gatunku należą trzy duże drzewa, pomniki przyrody przy ulicy Chrobrego?
6. W naszym powiecie są trzy miasta. Podaj ich nazwy.
7. Który park naszego miasta jest najstarszy?
8. Czy łabędzie nieme i kaczki krzyżówki można spotkać w Brzegu nad Odrą?
9. Jaką nazwę nosi niewielki park między ulicą 1-go Maja a Osiedlem Westerplatte?
10. Jak nazywa się najbliższy naszemu miastu park krajobrazowy?
11. W którym z parków znajduje się amfiteatr?
12. Ile lat temu na obszarze Ziemi Brzeskiej była wielka powódź zwana "powodzią tysiąclecia".
13. Iloma mostami można się dostać na wyspę Jeżynową?
14. Na jakiej równinie leży większość miasta (z wyjątkiem obszarów przy samej Odrze)?
15. W którym z parków znajduje się Brama Odrzańska?
16. Przez miasto płyną oprócz Odry dwa mniejsze cieki wodne.
17. W okolicach Brzegu Odra płynie szeroką prawie 10 km doliną. Jak się nazywa ta dolina?
18. Jakie drzewo dominuje w drzewostanie lasów Powiatu Brzeskiego?
19. Miejski szlak turystyczny oznaczony kolorem czerwonym przechodzi przez 3 brzeskie parki. Podaj nazwę jednego z miejskich parków, którego nie zobaczymy idąc tym szlakiem?
20. Tuż za mostem na Odrze na rogu ul. Krakusa i Nadbrzeżnej znajduje się wielkie drzewo będące pomnikiem przyrody. Jaki to gatunek drzewa?
21. Podaj nazwy przynajmniej dwóch rezerwatu przyrody w Powiecie Brzeskim, które leżą w Stobrawskim Parku Krajobrazowym.
22. Która z miejscowości wokół Brzegu leży w całości na wyspie - znajduje się ona w gminie Skarbimierz?
23. Jak nazywa się rezerwat przyrody w lewobrzeżnej części Powiatu Brzeskiego. Spotykamy tu fragmenty drzewostanów naturalnego pochodzenia tworzące formy pośrednie od grądu do olsu i jeden z ładniejszych gatunków flory - kosaciec żółty?
24. Jak nazywa się brzeski park obok którego leży Szkoła Podstawowa nr 5?
25. Jak nazywa się jedna z dłuższych rzek naszego powiatu płynąca przez Lewin Brzeski?
26. W którym roku utworzono Stobrawski Park Krajobrazowy?
27. Kto jest autorem znanej wszystkim brzeżanom publikacji "Drzewa i krzewy miasta Brzeg".
28. Jak nazywa się potok przepływający przez Park Wolności?
29. Które z miast Powiatu Brzeskiego leży najbardziej na wschód?
30. W jakiej miejscowości nad jeziorkiem leży ośrodek wypoczynkowy "Floryda"?
31. W którym parku znajduje się fontanna Łabędź z bratem Ledy?
32. Podaj nazwę jednego rezerwatu przyrody leżącego w lewobrzeżnej części Powiatu Brzeskiego.
33. Jak nazywa się potok, którym płynie woda przepompowywana z Nysy Kłodzkiej i koło wsi Obórki doprowadzana rurami do Brzegu.
34. W którym z brzeskich parków są trzy pomniki przyrody - dwa dęby i jeden buk?
35. Brzegu leży w podobnej odległości (350 - 400 km) od czterech europejskich stolic. Wymień nazwy przynajmniej 3 z nich.
36. Z której rzeki nasze miasto zaopatrywane jest w wodę?
37. Wymień nazwy 2 wysp występujących na obszarze naszego miasta.
38. Iloma mostami można się dostać na wyspę Srebrną?
39. Jak nazywa się jeziorko i dzikie kąpielisko leżące 10 km na wschód od Brzegu, masowo odwiedzane przez mieszkańców Brzegu w upalne letnie dni?
40. Gdzie znajduje sie górka Jerzego?