Przykładowe pytania z konkursu Mały Przewodnik po Brzegu


40 przykładowych pytań z przyrodniczo-geograficznych z różnych konkursów

40 przykładowych pytań z historii i zabytków miasta z różnych konkursów

Pytania ze zdjęciami (na przykładzie pytań z III konkursu) - strona otwiera się w nowym oknie!

Pytania ze zdjęciami (rok 2005) - strona otwiera się w nowym oknie!

Pytania z planem miasta na przykładzie pytań z roku 2003

Pytania różne (część 4 z roku 2002)

Pytania różne (część 5 z roku 2005)