Rezerwaty przyrody

w powiecie brzeskim:

Gmina Lubsza :

Leśna Woda - rezerwat znajduje sie w dorzeczu Odry, w odleglości ok. 1 km na północny wschód od rzeki Młynówki, 12 km od miasta Brzeg , ok.1 km na północ od Leśnej Wody, przy granicy z woj. dolnosląskim, gleby naleza do typu gleb bielicowych: piaszczysto - gliniastych z domieszka żwiru. Powstał on w celu ochrony naturalnego lasu mieszanego z dużym udziałem modrzewia europejskiego. Wiek drzew dochodzi do 160 lat. Najliczniej reprezentowany jest modrzew europejski, sosna zwyczajna stosunkowo liczny jest też buk zwyczajny, oraz dęby i graby. Interesujące gatunki roślin: konwalia majowa, bluszcz pospolity lilia złotogłów.
Świat fauny: dziki, sarny, wiewiórki, zające, ryjówki, żaby, mrówki rudnice.

Lubsza - polożony po lewej stronie szosy Lubsza - Rogalice, w odległości 13 km od Brzegu, na prawym brzegu Odry, teren rezerwatu jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku rzeki Odry. Gleby to piaski gliniaste. Chronione sa pozostalości naturalnego lasu mieszanego z udziałem buka i dębu, oraz świerka. Ciekawe gatunki roślin: flagowiec olbrzymi /grzyb/, konwalia majowa, kruszyna pospolita , mchy i wątrobowce.
Zwierzęta leśne: dzik, sarna, jeleń, kuna, dzięcioł, sowa uszata, żaba, ropucha, zaskroniec, żmija zygzakowata, jelonek rogacz, kozioróg dębosz.

Rogalice - rezerwat położony jest w obrębie wsi Rogalice, w dorzeczu Odry, nad prawobrzeżnym dopływem rzeki Smortawy, okolo 4 km od stacji kolejowej w Rogalicach. Teren rezerwatu jest plaski, poprzecinany strugami spływającymi do Smortawy, utworzony na leśnych glebach piaszczystych, pobagiennych, na terenach podmoklych. Najliczniej reprezentowana jest ; olsza czarna, jesion wyniosly, swierk pospolity. Na podmokłych obszarach rosną różne gatunki paproci, czermień błotna, kopytnik pospolity, wawrzynek wilcze łyko, barwinek pospolity.
Świat fauny to: dziki, sarny, dzięcioły, sikory, żaby, ropuchy.

Na początku 2010 roku powołany został rezerwat przyrody Barucice. Rezerwat ten charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem florystycznym i faunistycznym. Na terenie objętym ochroną stwierdzono występowanie 11 gatunków roślin chronionych i wielu rzadkich. Do najważniejszych należą: kukułka Fuchsa, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, wawrzynek wilczełyko, przylaszczka pospolita, łuskiewnik różowy, jarzmianka większa, żywiec dziwięciolistny i cebulkowy. Spotkać możemy tam również 33 gatunki chronionych zwierząt, z czego większość to ptaki.  Spośród nich należy wymienić dzięcioła czarnego, średniego i zielonosiwego, muchołówkę białoszyją, jastrzębia, wilgę oraz kruka.

Śmiechowice Zarządzeniem nr 13 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zlikwidował rezerwat przyrody "Śmiechowice". Zarządzenie weszło w życie dnia 8 maja 2010 r.
 
Gmina Olszanka :
 
Przylesie - znajduje sie miedzy Przylesiem a Bierzowem, w odległości 3 km od wsi Przylesie, w części lewobrzeżnej, rezerwat ma charakter typowo leśny, jego teren jest lekko falisty, występują tu głównie gleby brunatne. Rezerwat powstał dla ochrony fragmentu naturalnego lasu, składającego sie z różnych zbiorowisk od gradu do olsu.
W drzewostanie dominują: dęby, graby, jesiony, klony, olchy.
W runie występują: kopytnik pospolity, konwalia majowa , wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, kosaciec żółty.
Zwierzęta to: sarna , dzik, dzięcioły, sikory, kowaliki, żaby i ropuchy.
 
Gmina Grodków :
 
Kokorycz - polożony w dolinie Nysy Klodzkiej, na poludnie od Michalowa w kierunku Głębocka. Wzdluż lewego brzegu Nysy ciągną się grądy niskie z typową florą : śnieżyczka, przebiśnieg, występuje czosnek niedźwiedzi, kokorycz pusta i kokorycz wątła.
Teren rezerwatu porasta głównie las dębowy w wieku 110- 150 lat z domieszką: lipy, jesiona, grabu, klona, dębu, jaworów.
 
Debina - leży na południe od Głębocka w dolinie Nysy Kłodzkiej, utworzony został w celu ochrony lasu grądowego, zachowanego w prawie        naturalnym stanie - jako pamiątka Puszczy Niemodlińskiej. Drzewostan jest w wieku 120-160 lat składa się z : dębów, jesionów, lip, świerków. Osobliwością szaty roślinnej jest : śnieżyczka przebiśnieg, kokoryczka wielokwiatowa, czosnek niedźwiedzi. 

Strona wykonana na podstawie tekstu pani Danuty Kostwickiej na konkurs LOP. Aktualizacja Paweł Kulczycki marzec 2011.