Ulice Brzegu

Spis ważniejszych ulic, które dobrze wiedzieć gdzie się znajdują, które należy umieć wskazać na planie Brzegu. Ich wybór jest czysto subiektywny. Starałem się by w wykazie tym były ulice najdłuższe, mające wiele zabytków, ulice przy których znajdują się ważne obiekty miasta, szkoły itd. Pytania o te ulice, zdjęcia ulic były używane w dotychczasowych Konkursach Mały Przewodnik po Brzegu.

1 Maja
Armii Krajowej
Bolesława Chrobrego
Cegielniana
Chocimska
Chopina
Długa
Dzierżonia
Garbarska
Grobli
Jabłkowa
Jagiełły
Jana Pawła II
Jerzego
Kamienna
Kardynała Wyszyńskiego
Księdza Kazimierza Makarskiego
Łokietka
Mleczna
Młynarska
Ofiar Katynia
Oławska
Piastowska
Poprzeczna
Reja
Robotnicza
Rybacka
Starobrzeska
Staromiejska
Szkolna
Towarowa
Trzech Kotwic
Wileńska
Włościańska
Wojska Polskiego
Wolności
Wrocławska
Zakonnic
Zamkowa
Zielona

Place:
Drzewny
Dworcowy
Młynów
Rynek