Konkurs Mały Przewodnik po Brzegu 2010 - część I    

HISTORIA I ZABYTKI
5.
Jak nazywali się architekci którzy w XVI zaprojektowali i przebudowali brzeski Ratusz?
6. W jakim stylu architektonicznym zbudowany jest Kościół p.w. Podniesienia Krzyża Świętego?
7. Który z książąt uznany jest za fundatora brzeskiego gimnazjum z XVI wieku?
10. Przed kościołem św. Krzyża znajdują się dwie kamienne figury. Jakich dwóch świętych one przedstawiają?
12. Przez wojska jakiego kraju oblegany był Brzeg w roku 1642.
13. W XVI wieku miasto bogaciło się między innymi dzięki słynnym targom. Jakimi zwierzętami przede wszystkim handlowano?
18. Z jakiego kraju (lub regionu) pochodziła Barbara żona księcia Jerzego II?
20. Jak nazywał się książę, który w roku 1523 przyjął (wraz z poddanymi) protestantyzm?

PRZYRODA I GEOGRAFIA
1.
W którym parku znajduje się zbiornik wodny zwany kwadratówką?
2. Na podwórku przedszkola na ulicy Chrobrego znajduje się drzewo iglaste będące pomnikiem przyrody. Jakie to drzewo?
3. Wzdłuż ulicy Wolności znajduje się aleja drzew uznanych za pomniki przyrody. O jakie drzewa tu chodzi?
6. Która z miejscowości wokół Brzegu leży w całości na wyspie - znajduje się ona w gminie Skarbimierz ?
7. Przez miasto płyną oprócz Odry dwa mniejsze cieki wodne. Podaj nazwę przynajmniej jednego z nich.
11. Jak nazywa się jedna z dłuższych rzek naszego powiatu płynąca przez Lewin Brzeski?
13. W jakim kierunku w Brzegu płynie Odra (kierunek świata)?

Pytania wylosowane przez uczestników konkursu w części pierwszej.

wstecz.jpg (4842 bytes)