Pytania z części I i IV - 25 maja 2011

Część I
W każdej z kategorii było 10 pytań. Drużyny wybrały następujące pytania:
HISTORIA
2. W roku 1741 wojska pruskie pokonały Austrię zagarniając na 200 lat ziemie śląskie. W
okolicach jakiej wsi miała miejsce decydująca bitwa?
3. W którym wieku zbudowano w Brzegu pierwszą śluzę na Odrze?
6. W którym miesiącu i roku wojska radzieckie zdobyły Brzeg kładąc kres ponad 200 latom prusko–niemieckiego panowania nad naszym miastem?
7. Z inicjatywy jakiego zakonu powstał w XVIII w. obecny budynek Kościoła św. Krzyża?
ZABYTKI
3. W jakim stylu został przebudowany brzeski zamek w XVI wieku?
4. Przed kościołem św. Krzyża znajdują się dwie kamienne figury. Jakich dwóch świętych one przedstawiają?
6. Pod koniec którego wieku powstały tzw. Czerwone Koszary przy ulicy Wolności?
8. Który zabytek w Brzegu nazwano „perłą śląskiego renesansu”?
PRZYRODA I GEOGRAFIA
2. Podaj nazwy przynajmniej dwóch rezerwatu przyrody w Powiecie Brzeskim, które leżą w Stobrawskim Parku Narodowym.
3. W parku tym jest 5 pomników przyrody: 2 dęby, buk, miłorząb i cypryśnik błotny. O jaki park chodzi?
5. Na jakiej równinie leży większość miasta (z wyjątkiem obszarów przy samej Odrze)?
9. Który z rezerwatów przyrody Ziemi Brzeskiej został zlikwidowany w maju zeszłego roku decyzją Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu?
SPORT I AKTUALNOŚCI
2. Która szkoła podstawowa i które gimnazjum tworzy 2 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu (podaj numery tych szkół np. PSP nr 2 i Gimnazjum nr 1)?
3. Jaka budowa była największą inwestycja Miasta Brzeg w zeszłym roku?
5. Czyje imię nosi Miejska Biblioteka Publiczna na ulicy Jana Pawła II?
9. W Brzegu ma siedzibę jedna szkoła wyższa. Podaj jej nazwę.

Część IV – Każda grupa wybierała pytanie dla pozostałych. Pytań było 15 – wybrano następujące.
1. Brzeska drużyna piłki ręcznej mężczyzn nosi nazwę:
1) Piomar Brzeg 3) Odra Cukierki Brzeg
2) Piast Brzeg 4) Orlik Brzeg
6. Liczba ludności Brzegu w styczniu tego roku (2011) wynosiła:
1) 41122 osób 2) 38928 osób 3) 36776 osób 4) 21576 osób
8. Miastem partnerskimi Brzegu leżącym w Czechach jest:
1) Goslar 3) Hradec Kralowe
2) Jesenik 4) Beroun
15. Przy placu nad Odrą stał przed II wojna światową pomnik:
1) Fryderyka II 2) Bismarka 3) Marcina Lutra 4) cesarza Wilhelma I

POWRÓT