Pytania wybrane w części I - Na wszystkie uczniowie dobrze odpowiedzieli!!!

HISTORIA
3. Jak na imię miał pierwszy książę brzeski – rządził w latach 1311-1352?
6. W XV wieku Polską rządzili Jagiellonowie, a pierwszy król tej dynastii w 1410 roku pokonał pod Grunwaldem Krzyżaków. Czy również w Brzegu w tym czasie rządzili Jagiellonowie, a jeśli nie to jaka dynastia rządziła w naszym mieście?
7. Do jakiego księstwa należał Brzeg kiedy uzyskiwał prawa miejskie w 1248 roku?
10. Jak nazywał się panujący w latach 1359 -1398 książę - fundator wielu budowli gotyckich w Brzegu (zamek, kolegiata św. Jadwigi), w tym czasie powstają także wspaniałe budowle
miejskie: Ratusz, kościół św. Mikołaja.

ZABYTKI
2. Który zabytek w Brzegu nazwano „perłą śląskiego renesansu”?
4. W którym roku powstał budynek poczty – można się pomylić o 20 lat.
5. W którym wieku rozpoczęto budowę Kościoła św. Mikołaja (budowa trwała prawie 60 lat)?
8. W XVI wieku miasto bogaciło się między innymi dzięki słynnym targom. Jakimi zwierzętami przede wszystkim handlowano?

PRZYRODA I GEOGRAFIA
1. Jak nazywa się jedna z dłuższych rzek naszego powiatu płynąca przez Lewin Brzeski?
3. Kto jest autorem znanej wszystkim brzeżanom publikacji „Drzewa i krzewy miasta Brzeg”.
6. W którym z parków znajduje się Brama Odrzańska?
7. Która z gmin naszego powiatu jest najbardziej zalesiona?

SPORT I AKTUALNOŚCI
2. W związku z Euro 2012 władze nasze miasta zapowiadały parę ambitnych projektów m.in. budowa hotelu, 2 części pływalni. Który z projektów na pewno udało się zrealizować?
4. Gdzie w naszym mieście odbyła się niedawno akcja CAŁA POLSKA BIEGA?
7. Przy jakiej ulicy znajduje się Urząd Miasta Brzeg?
9. Pierwszy ważny mecz na brzeskim stadionie rozegrała nasza młodzieżowa reprezentacja z drużyną ….?

POWRÓT