15 konkurs Mały Przewodnik po Brzegu - pytania z części 1

HISTORIA, ZABYTKI I WSPÓŁCZESNOŚĆ

1. Jak nazywali się architekci którzy w XVI zaprojektowali i przebudowali brzeski Ratusz?
2. W jakich krajach leżą 3 miasta partnerskie Brzegu?
3. Przed kościołem św. Krzyża znajdują się dwie kamienne figury. Jakich dwóch świętych one przedstawiają?
4. Wymień 3 jednostki osadnicze które istniały na miejscu Brzegu przed rokiem 1248.
5. W jakim stylu architektonicznym zbudowany jest kościół św. Mikołaja?
6. Z jakiego kraju (lub regionu) pochodziła Barbara żona księcia Jerzego II?
7. Pod koniec którego wieku powstały tzw. Czerwone Koszary przy ulicy Wolności?
8. Który z brzeskich książąt przeszedł w roku 1523 na protestantyzm?
9. W XVI wieku miasto bogaciło się między innymi dzięki słynnym targom. Jakimi zwierzętami przede wszystkim handlowano?
10. Przy jakiej ulicy znajduje się kamienica Kreyera jeden z najpiękniejszych barokowych budynków miasta?
11. Na przełomie lutego i marca odbywają się w Brzegu Festiwale Piosenki Religijnej. Podaj ich nazwę.
12. Przez wojska jakiego kraju oblegany był Brzeg w roku 1642.
13. Jak nazywa się brzeski zakład w którym produkowane są silniki elektryczne?
14. W roku 1329 książę brzeski Bolesław III złożył hołd lenny królowi Janowi Luksemburskiemu. Jakiego kraju był to król?
15. Z okolic jakiego dużego miasta w 1953 roku został przeniesiony do Brzegu żelazny kratowany most na Odrze?
16. Jak nazywa się najważniejsza funkcja we władzach powiatu?
17. Gdzie znajduje się kamieniczka z attyką szczytową zrekonstruowana po zniszczeniu w 1945 roku? Od 1544 r. mieściła się w niej apteka "Pod Lwem". Podaj nazwę ulicy.
18. W którym roku miała miejsce największa powódź na Odrze w XX w., w wyniku której ucierpiała północna część miasta? (można się pomylić o 3 lata)
19. Który z książąt uznany jest za fundatora brzeskiego gimnazjum z XVI wieku?
20. W 1843 r. pierwsza linia kolejowa połączyła Brzeg z Wrocławiem i Opolem. Następnych latach zbudowano linię do Nysy (1848 r.) W 1910 r. połączono Brzeg z kolejnym miastem. Tym miastem był?

PRZYRODA I GEOGRAFIA
1. Jak nazywa się drzewo iglaste w Parku Centralnym, które jest pomnikiem przyrody?
2. Które z miast Powiatu Brzeskiego leży najbardziej na północ?
3. Iloma mostami można dostać się na wyspę Srebrną?
4. Który z rezerwatów przyrody naszego powiatu leży w gminie Olszanka?
5. Trzy brzeskie aleje uznano za pomniki przyrody. Jakich dwóch gatunków drzew są to aleje?
6. Na jakiej równinie leży większość miasta (z wyjątkiem obszarów przy samej Odrze)?
7. Jak nazywa się potok przepływający przez Park Wolności?
8. Która z gmin naszego powiatu leży na prawym brzegu Odry?
9. Jakie drzewo dominuje w drzewostanie lasów Powiatu Brzeskiego?
10. Dwa rezerwaty przyrody leżą w Dolinie Nysy Kłodzkiej. Wymień przynajmniej jeden.
11. Parę lat temu w naszym mieście nad Odrą powstała przystań rzeczna na której bezpłatnie możemy wypożyczyć kajaki. Płynąc z prądem rzeki dopłyniemy do – podaj nazwę wsi lub miasta.
12. Która z miejscowości wokół Brzegu leży w całości na wyspie - znajduje się ona w gminie Skarbimierz ?
13. Ile drzew pomników przyrody jest w Brzegu?
14. Miejski szlak turystyczny oznaczony kolorem czerwonym przechodzi przez 3 brzeskie parki. Podaj nazwę jednego z miejskich parków, którego nie zobaczymy idąc tym szlakiem?
15. Który park naszego miasta jest najstarszy?
16. Najmniejszym miastem naszego powiatu jest ... .
17. Jak nazywa się jedna z dłuższych rzek naszego powiatu płynąca przez Lewin Brzeski?
18. Prawie cały Brzeg leży na Równinie Grodkowskiej. Jak nazywa się kraina na której leży północna, nadodrzańska cześć naszego miasta?
19. Wzdłuż ulicy Wolności znajduje się aleja drzew uznanych za pomniki przyrody. O jakie drzewa tu chodzi?
20. Przez miasto płyną oprócz Odry dwa mniejsze cieki wodne. Podaj nazwę przynajmniej jednego z nich.

POWRÓT