Część 4

ZDANIA DO WYBORU - PRAWDA LUB FAŁSZ - oceń czy zdanie jest prawdziwe

1. Większość naszego miasta leży na Równinie Oleśnickiej, która jest częścią Niziny Śląskiej.
2. Kościół św. Krzyża i Zamek Piastów Śląskich leżą blisko Odry więc są bardzo zagrożone powodziami.
3. Ze względów bezpieczeństwa do średniowiecznego Brzegu wjeżdżało się tylko dwoma bramami - Odrzańską i Wrocławską.
4. W lutym 1945 roku Brzeg zdobyły wojska II Armii Polskiej.
5. Szkoły średnie w naszym mieście zarządzane i utrzymywane są przez Powiat Brzeski.
6. Starosta powiatu brzeskiego urzęduje w Ratuszu.
7. Ulica Grobli i plac Drzewny znajdują się na Wyspie Jeżynowej.
8. Na miejskim odcinku Odry możemy spotkać mewę śmieszkę.
9. W drugiej połowie XII wieku Ziemia Brzeska była częścią księstwa wrocławskiego.
10. Kilkanaście dni temu samochód wiozący Pana Prezydenta Andrzeja Dudę miał kraksę na autostradzie A4 w okolicach Brzegu.
11. Wojska Napoleona zdobywając na początku XIX wieku Brzeg oddały go we władanie Polakom.
12.I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu (tzw. "stary" ogólniak) nosi imię Bolesława Chrobrego.
13. Najczęściej spotykanym drzewem w mieście Brzeg jest sosna.
14. Przed II wojna światową po południowej stronie kościoła Św. Mikołaja stał pomnik Marcina Lutra twórcy religii protestanckiej.
15. Amfiteatr w Parku Nad Fosa wybudowali Niemcy w latach dwudziestych XX wieku.
16. Wody z całego obszaru Ziemi Brzeskiej spływają do Odry.
17. Dzisiejsza Gmina Skarbimierz nazywała się kiedyś Gminą Brzeg.
18. Od lutego 2016 w Brzegu przestała istnieć strefa płatnego parkowania.
19. Górna część wieży kościół św. Piotra i Pawła runęła w 1997 roku.
20. Wojska Armii Radzieckiej stacjonowały w budynku tzw. Starych Koszar.
21. Ostatni z brzeskich książąt Jerzy Wilhelm zginął w bitwie pod Małujowicami.
22. Kąpielisko w Kościerzycach i jeziorko Babi Loch leżą w gminie Lubsza.
23. W 1807 roku zdobyły Brzeg sprzymierzone z Napoleonem wojska rosyjskie.
24. Lipki, Kruszyna i Zwanowice leżą w Gminie Skarbimierz.
25. Miejscowość Osiedle Skarbimierz uzyskała niedawno prawa miejskie – jest 4 miastem naszego powiatu.
26. Wody Sadzawy zasilają staw Cegielnia oraz staw w Parku Wolności w Brzegu.
27. Mieszkańcy Brzegu w latach 1427-1432 z radością witali wojska husyckie.
28. Pierwszą historyczną wiadomość o Brzegu znajdujemy w dokumencie Henryka Brodatego z 1235 r.
29. Jedyną płatną gazetą wydawaną w Brzegu jest Panorama Powiatu Brzeskiego.
30. Leśny rezerwat przyrody Leśna Woda zwany jest inaczej "Modrzewiowym".
31. W ostatnich latach liczba ludności naszego miasta maleje.
32. Zaraz po II wojnie światowej do roku 1950 Brzeg leżał w województwie wrocławskim.
33. Patronem Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Kamiennej jest Ks. Jerzy II Piast.
34. Przed II wojna światową po południowej stronie kościoła Św. Mikołaja stał pomnik Bismarcka.
35. W 1248 roku prawa miejskie naszemu miastu nadał książę wrocławski Henryk III.
36. W 1748 roku wybudowano w Brzegu pierwszą na całej Odrze śluzę.
37. Wszystkie pomniki przyrody w Brzegu są drzewami lub alejami drzew.
38. Największym rezerwatem naszego powiatu jest niedawno powstały Rez. Barucice.
39. Drugie LO w Brzegu mieści się w budynku w którym do opuszczenia naszego miasta przez wojska Armii Czerwonej funkcjonowała szkoła radziecka (rosyjska).
40. Armia niemiecka przed II wojna światową stacjonowała w dzisiejszym budynku koszar wojska polskiego.

POWRÓT