XVI KONKURS MAŁY PRZEWODNIK PO BRZEGU


PYTANIA CZEŚĆ 1

HISTORIA I ZABYTKI
1. Jak nazywali się architekci którzy w XVI zaprojektowali i przebudowali brzeski Ratusz?
2. W jakim stylu architektonicznym zbudowany jest Kościół p.w. Podniesienia Krzyża Świętego?
3. Który z książąt uznany jest za fundatora brzeskiego gimnazjum z XVI wieku?
4. Przed kościołem św. Krzyża znajdują się dwie kamienne figury. Jakich dwóch świętych one przedstawiają?
5. Przez wojska jakiego kraju oblegany był Brzeg w roku 1642.
6. W XVI wieku miasto bogaciło się między innymi dzięki słynnym targom. Jakimi zwierzętami przede wszystkim handlowano?
7. W którym wieku rozpoczęto budowę Kościoła św. Mikołaja (budowa trwała prawie 60 lat)?
8. Z jakiego kraju (lub regionu) pochodziła Barbara żona księcia Jerzego II?
9. Jak nazywał się książę, który w roku 1523 przyjął (wraz z poddanymi) protestantyzm?
10. W którym wieku zbudowano w Brzegu pierwszą śluzę na Odrze?
11. W którym miesiącu i roku wojska radzieckie zdobyły Brzeg kładąc kres ponad 200 latom prusko–niemieckiego panowania nad naszym miastem?
12. Z inicjatywy jakiego zakonu powstał w XVIII w. obecny budynek Kościoła św. Krzyża?
13. Pod koniec którego wieku powstały tzw. Czerwone Koszary przy ulicy Wolności?
14. Który zabytek w Brzegu nazwano „perłą śląskiego renesansu”?
15. Ile lat temu miała miejsce największa w XX wieku powódź nad Odrą zwana nawet „powodzią tysiąclecia”? Rzeka zalała wtedy północną część miasta i wsie od Brzegu aż po Lubszę?

PRZYRODA I GEOGRAFIA
1. W którym parku znajduje się zbiornik wodny zwany kwadratówką?
2. Na podwórku przedszkola na ulicy Chrobrego znajduje się drzewo iglaste będące pomnikiem przyrody. Jakie to drzewo?
3. Wzdłuż ulicy Wolności znajduje się aleja drzew uznanych za pomniki przyrody. O jakie drzewa tu chodzi?
4. Która z miejscowości wokół Brzegu leży w całości na wyspie - znajduje się ona w gminie Skarbimierz ?
5. Przez miasto płyną oprócz Odry dwa mniejsze cieki wodne. Podaj nazwę przynajmniej jednego z nich.
6. Jak nazywa się jedna z dłuższych rzek naszego powiatu płynąca przez Lewin Brzeski?
7. W jakim kierunku w Brzegu płynie Odra (kierunek świata)?
8. W parku tym jest 5 pomników przyrody: 2 dęby, buk, miłorząb i cypryśnik błotny. O jaki park chodzi?
9. Miejski szlak turystyczny oznaczony kolorem czerwonym przechodzi przez 3 brzeskie parki. Podaj nazwę jednego z miejskich parków, którego nie zobaczymy idąc tym szlakiem?
10. Na jakiej równinie leży większość miasta (z wyjątkiem obszarów przy samej Odrze)?
11. Jakie drzewo dominuje w drzewostanie lasów Powiatu Brzeskiego?
12. Przy ulicy Partyzantów obok krytego basenu znajduje się aleja drzew uznana za pomnik przyrody. Drzewami tymi są?
13. Parę kilometrów na południe od Brzegu, między Łukowicami a Małujowicami płynie Pępicki Potok. Jego początki znajdują się na północ od wsi Michałów, gdzie przepompowywana jest woda z pewnej rzeki. O jaką rzekę chodzi?
14. W którym z brzeskich parków pomnikiem przyrody jest lipa srebrzysta?
15. Która z gmin naszego powiatu leży na prawym brzegu Odry?

CZĘŚĆ 2 - ZDJĘCIA

PYTANIE CZĘŚĆ 3

Dla kibiców / pomocników:
Zadanie A) --- Narysuj na mapce trasę:
Przypłyń na przystań przy plac Drzewny statkiem wycieczkowym z Oławy (narysuj strzałkami trasę po Odrze aby wasi zawodnicy wiedzieli z jakiego kierunku przypłynęliście). Z placu Drzewnego przez most przechodzimy przez Odrę i dowolną ulicą dochodzimy do Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Na kościele postaw cyfrę 1. Następnie przejdź przez plac Zamkowy i Bramy Wrocławskiej na ulicę Chrobrego (tu postaw cyfrę 2). Obok Sądu skręć w ulicę Armii Krajowej i dojdź do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 (tu postaw cyfrę 3). Następnie ulicą Jana Pawła II dojdź do ulicy Piastowskiej (na Piastowskiej postaw cyfrę 4). Następnie dojdź do Dworca Kolejowego (tu postaw cyfrę 5). Na Dworcu wsiądziesz do pociągu i wróć do Oławy. Zaznacz strzałkami trasę po której jedziesz.
Zadanie B) – Narysuj zamek Piastów Śląskich widziany od strony Odry (z Placu Drzewnego).


Zadanie wykonane przez drużynę z PSP 1

Dla drużyny
Zadanie A) Uzupełnij zdania:
Wasi pomocnicy dopłynęli do miasta rzeką ……………..………….. z ………………………………(podaj nazwę najbliższego miasta z którego mogli dopłynąć płynąc według strzałek). Po przejściu mostem dotarli do budynku (cyfra 1) ………………………………………………….. .
Następnie skręcili w ulicę (cyfra 2) ………………………………… . W dalszej wędrówce minęli budynek (cyfra 3) ……………………………………… . Szli również ulicą (cyfra 4) …………………………………… . W końcu dotarli do budynku (cyfra 5) …………………………………….. Stąd wrócili do domu jadąc …………………………….. (podaj nazwę środka lokomocji, na rysunku strzałki).
Zadanie B) – Co narysowali wasi pomocnicy? ……………………………………………………………
Zaznacz na planie z jakiego miejsca mogli patrzeć się wykonując ten rysunek (wstaw na planie z zadania A dużą literkę R).

CZĘŚĆ 4 Jedna z czterech

1. Kościół parafialny św. Jakuba w Małujowicach uzyskał niedawno status:

A) bazyliki ----------- B) sanktuarium -----------  C) katedry -----------  D) bazyliki mniejszej

2. Przed II wojna światową po południowej stronie kościoła Św. Mikołaja stał pomnik:

A) Marcina Lutra ----------- B) Bismarka ----------- C) Fryderyka II -----------  D) Chopina

3. Płynąc Odrą z Brzegu w dół rzeki najbliższa śluza znajduje się w:

A) Oławie ----------- B) Zwanowicach ----------- C) Lipkach ----------- D) Wrocławiu

4. Miejska oczyszczalnia ścieków w Brzegu zlokalizowana jest:

A) koło miejscowości Gać na granicy Powiatów Brzeg i Oława
B) na wyspie pomiędzy rzeką Odrą a jej kanałem
C) na wyspach Jeżynowej i Kępie Młyńskiej
D) przy ulicy Wrocławskiej

5. Patronem której z brzeskich szkół średnich jest książę Jerzy II Piast:

A) I Liceum Ogólnokształcące ----------- B) II Liceum Ogólnokształcące
C) Zespół Szkół Budowlanych ----------- D) Zespół Szkół Ekonomicznych

6. Która z wymienionych brzeskich ulic leży najniżej nad poziomem morza:

A) Zamkowa
B) Oławska
C) Rybacka
D) Wolności

7. Brzeżanin Adrian Tekliński został w kwietniu 2017 mistrzem świata. W jakiej konkurencji?

A) pływaniu  B) kolarstwie szosowym
C) kolarstwie przełajowym  D) kolarstwie torowym

8. We wrześniu 1939 roku z lotniska w Skarbimierzu startowały samoloty bombardujące:

A) Niemcy  B) Polskę
C) Rosję  D) Czechosłowację 

9. W kwietniu tego roku odbyła się w Brzegu wielka impreza biegowa „Nocna Dycha”. Wystartowało ponad 1000 biegaczy. Odbyła się ona po raz :

A) pierwszy ----------- B) drugi ----------- C) trzeci ----------- D) czwarty

10. Miastem partnerskim Brzegu nie jest:

A) Oława ----------- B) Goslar ----------- C) Beroun ----------- D) Bourg-en-Bresse

POWRÓT