PYTANIE 1

Pierwsze pytanie z historii - chyba niezbyt trudne. W którym roku Brzeg uzyskał prawa miejskie?

1150 roku
1248 roku
1410 roku
1644 roku