Tak, oczywi¶cie Brzeg uzyskał prawa miejskie w roku 1248.
PYTANIE 2

Na mapie województwa opolskiego wskaż miejsce gdzie leży Brzeg (naci¶nij je).