Geografia - klasa 3 (rok szkolny 2018/19)

Praca kontrolna semestr 6 - zagadnienia ..............9.03.2019

1. Pasy krajobrazowe i krainy geograficzne Polski.
2. Wydarzeni w dziejach geologicznych Polski – pięć zdarzeń trzeba będzie ustawić w kolejności od najstarszego do najmłodszego.
3. Obliczenie różnicy czasu słonecznego między 2 miastami w Polsce.
4. Jakie są konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Polski?
5. Dopasować 3 miasta (wschód, zachód Polski, miasto nad morzem) to danych klimatycznych (temperatur i opadów).
6. Jakie masy powietrza napływają nad Polskę i jaką przynoszą pogodę?
7. Dopasować przykłady jezior do ich typów (np. jeziora polodowcowe, przybrzeżne, zaporowe).
8. Co to jest rzeźba młodo i staroglacjalna i w których pasach krajobrazowych ona dominuje?
9. Jakie surowce mineralne są w Polsce najbogatsze i gdzie one są? Podziel surowce na energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne.
10. Sąsiedzi Polski i ich stolice.
Na pracy zaliczeniowej będzie 14 pytań przy których rozwiązaniu można będzie korzystać z atlasu.


Informatyka - klasa 1

Zadania do pobrania:

Ćwiczenie 1   Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 3 Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5 Ćwiczenie 6   Ćwiczenie 7 Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9 Ćwiczenie 10 Ćwiczenie 11 Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13 Ćwiczenie 14 Ćwiczenie 15 Ćwiczenie 16
Ćwiczenie 17
LOGO 12 ćwiczeń
Zadania należy odsyłać na adres
 pkulczycki67@gmail.com
   

 

Przyroda - klasa 2

Semestr 3

Na podstawie informacji z Internetu napisz biografię wybranego wielkiego rewolucjonisty nauk przyrodniczych. Może być to opis w edytorze tekstów (Word) lub prezentacja multimedialna (PowerPoint). Opis musi zawierać krótki życiorys (KRÓTKI) i przede wszystkim dokonania tego naukowca, co odkrył i dlaczego nazwać go możemy wielkim rewolucjonista nauki. Opisać trzeba jego "odkrycia" itd.

Przykłady naukowców: Arystoteles, Kopernik, Galileusz, Newton, Einstein, Boyle, Łomonosow, Mendelejew, Dalton, Linneusz, Darwin, Malthus, Kolumb, Magellan, Cook. Można wybrać kogoś innego - ale istotnego dla nauki.

Zadania należy odsyłać na adres pkulczycki67@gmail.com