Informatyka - klasa 1

 


ZajÍcia 1 - 23 luty 2020 r. Aby uzyskaś zaliczenie naleŅy rozwiĻzaś świczenia 1, 2, 3, 4, 5
i przes≥aś je pod adres pkulczycki67@gmail.com w terminie do 15 marca 2020.

ZajÍcia 2 - 5 kwietnia 2020 r. Tematy zwiĻzane z obliczeniami i tworzeniem wykresůw w arkuszu kalkulacyjny. Do wykonania świczenia 6, 7, 8, 9, 10 i 12 (dla chÍtnych růwnieŅ św. 11). Termin wykonania do 5 maja 2020.

Zadania do pobrania:

∆wiczenie 1   ∆wiczenie 2 ∆wiczenie 3 ∆wiczenie 4
∆wiczenie 5 ∆wiczenie 6   ∆wiczenie 7 ∆wiczenie 8
∆wiczenie 9 ∆wiczenie 10 ∆wiczenie 11 ∆wiczenie 12
∆wiczenie 13 ∆wiczenie 14 ∆wiczenie 15 ∆wiczenie 16
  Zadania naleŅy odsy≥aś na adres
 pkulczycki67@gmail.com