Koło LIGI OCHRONY PRZYRODY
lop.jpg (2954 bytes)

Konkurs ekologiczny
dla uczniów szkół podstawowych
„Wiem, znam, chronię”
organizowanego przez
Ligę Ochrony Przyrody – Oddział w Brzegu

brzeg.jpg (2143 bytes)

Celem konkursu jest:
-
zdobywanie wiedzy o środowisku,
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- intensyfikowanie pracy z uczniami zdolnymi,
- propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
- popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych miasta Brzeg,
- uwrażliwienie na potrzeby przyrody własnego miasta.


Zasady konkursu - szkoły podstawowe

Konkurs przebiegać będzie w dwóch częściach podczas, których uczestnicy będą indywidualnie oceniani, a suma punktów z 2 etapów będzie podstawą wyłonienia zwycięzcy:
ikon_przyroda.jpg (917 bytes) etap teoretyczny : uczniowie w tej części napiszą indywidualnie test z wyboru. Zakres tematyczny testu uczniów szkół podstawowych zawiera się w działach:
1. Zwierzęta chronione (wybranych 23 gatunki) – ilustracje + opis.
2. Rośliny chronione (wybranych 17 gatunków) – ilustracje.
3. Parki Narodowe Polski (znajomość 10 parków : Białowieskiego, Biebrzańskiego, Bieszczadzkiego, Gór Stołowych, Kampinoskiego, Karkonoskiego, Ojcowskiego, Słowińskiego, Świętokrzyskiego, Tatrzańskiego).
Logo graficzne wybranych parków narodowych.
4. Formy ochrony przyrody na Opolszczyźnie (parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody w powiecie brzeskim).
5. Historia i działalność Oddziału LOP w Brzegu.
6. Przyroda w Brzegu (parki miejskie i pomniki przyrody).
7. Sposoby ochrony przyrody w zakresie obejmującym treści z podstawy programowej przedmiotu przyroda.
8. Zasady segregacji odpadów w Gminie Brzeg.

ikon_przyroda.jpg (917 bytes) etap praktyczny – w tej części zadaniem każdego uczestnika jest wykazanie się umiejętnością rozpoznawania w terenie oraz na przeźroczach następujących drzew i krzewów.
o iglaste: sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła pospolita, modrzew, cis, jałowiec;
o liściaste: brzoza, buk, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, grab, jarząb pospolity, jesion, klony: jawor i zwyczajny, lipa, olcha, robinia akacjowa, topola , wiąz, kasztanowiec.

Od roku 2016 rozpoznawanie zwierząt i roślin chronionych przerzucone zostaje do etapu praktycznego SLAJDY.


Zasady konkursu - szkoły gimnazjalne
ikon_przyroda.jpg (917 bytes) etap teoretyczny : uczniowie w tej części napiszą indywidualnie test z wyboru. Zakres tematyczny testu uczniów szkół podstawowych zawiera się w działach:
1. Zwierzęta chronione (wybranych 30 gatunków) – ilustracje + opis.
2. Rośliny chronione (wybranych 22 gatunki) – ilustracje + opis.
3. Parki Narodowe Polski (znajomość 12 parków : Białowieskiego, Biebrzańskiego, Bieszczadzkiego, Gór Stołowych, Kampinoskiego, Karkonoskiego, Ojcowskiego, Słowińskiego, Świętokrzyskiego, Tatrzańskiego, Wigierskiego i Wolińskiego).
Logo graficzne wybranych parków narodowych.
4. Formy ochrony przyrody na Opolszczyźnie (parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody w powiecie brzeskim).
5. Historia i działalność Oddziału LOP w Brzegu
6. Przyroda w Brzegu (parki miejskie i pomniki przyrody).
7. Sposoby ochrony przyrody w zakresie obejmującym treści z podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych w szkole gimnazjalnej (gł. biologia).
8. Zasady segregacji odpadów w Gminie Brzeg.
 

ikon_przyroda.jpg (917 bytes) etap praktyczny – w tej części zadaniem każdego uczestnika jest wykazanie się umiejętnością rozpoznawania w terenie oraz na przeźroczach następujących drzew i krzewów.
- iglaste: sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła pospolita, modrzew, cis, jałowiec;
- liściaste: brzoza, buk, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, grab, jarząb pospolity, jesion, klony: jawor i zwyczajny, lipa, olcha, robinia akacjowa, topola , wiąz, kasztanowiec

Od roku 2016 rozpoznawanie zwierząt i roślin chronionych przerzucone zostaje do etapu praktycznego SLAJDY.


Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych „Wiem, znam, chronię” - Materiały (kliknij na linki)

ikon_przyroda.jpg (917 bytes)
1. Zwierzęta chronione (wybranych 23 gatunki), zobacz też plik PDF ze zdjęciami
2. Rośliny chronione (plik PDF wybranych 17 gatunków) - na konkursie 2014 obowiązuje tylko rozpoznawanie na podstawie zdjęć,
3. Parki Narodowe Polski ( znajomość 10 parków: Białowieskiego, Biebrzańskiego, Bieszczadzkiego, Gór Stołowych, Kampinoskiego, Karkonoskiego, Ojcowskiego, Słowińskiego, Świętokrzyskiego, Tatrzańskiego),
4. Parki krajobrazowe na Opolszczyźnie.
5. Rezerwaty przyrody Powiatu Brzeskiego.
6. Parki i pomniki przyrody Brzegu.
7. Historia i działalność LOP,
8. Historia LOP w Brzegu.
9. Drzewa do rozpoznania (PDF).


Finaliści konkursu w kategorii szkół podstawowych 2013

Finaliści konkursu w kategorii szkół podstawowych 2014

Finaliści konkursu w kategorii szkół podstawowych 2015

Laureaci konkursu - 2016

Laureaci konkursu - 2017


Zobacz również albumy ze zdjęciami - lupa.jpg (534 bytes) zwierzęta   lupa.jpg (534 bytes) rośliny  lupa.jpg (534 bytes) parki narodowe lupa.jpg (534 bytes) tablice 17 drzew
Albumy otwierają się w nowych oknach.

Strona wykonana na podstawie tekstów przygotowanych przez brzeskich nauczycieli przyrody i materiałów graficznych, prezentacji multimedialnych uczennic PSP 1 Brzeg.
Paweł Kulczycki - maj 2009. Aktualizacja 29 październik 2017.

logo_psp1.jpg (4063 bytes) logo_kt.jpg (8548 bytes) logo_mpb.jpg (7986 bytes)

Z lat poprzednich - 20 slajdów do rozpoznawania.